Wetenschap ontmoet erfgoed

Netwerkdag

zaal met beeldscherm, presentator, banners

Dinsdag 26 november, de dinsdag in de Week van Digitaal Erfgoed, vond de netwerkbijeenkomst plaats waarbij erfgoed- en onderzoekswereld samenkomen: waar zien we gedeelde belangen, principes en doelgroepen? Waar kunnen de netwerken elkaar versterken? Zien we kansen om verbindingen te leggen tussen erfgoed en wetenschap?

Op deze pagina staan de slides bij de gegeven presentaties.

Manifest

foto van Ingeborg Verheul, Marcel Ras en ondertekend manifest

Onderdeel zijn van het Netwerk Digitaal Erfgoed betekent werken volgens bepaalde principes en een verschuiving van ‘instellingsdenken’ naar ‘netwerkdenken’. Een groeiend aantal organisaties uit de erfgoedsector staat achter deze werkwijze en gelooft dat we alleen het maximale uit digitaal erfgoed kunnen halen als we hierin samen optrekken. Zij onderschrijven daarom het manifest [pdf] van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Tijdens de netwerkdag in de Week van het Digitaal Erfgoed ondertekende ook het LCRDM het manifest.

Manifest

"Samen met alle andere organisaties in het netwerk zorgen wij voor het digitale geheugen van Nederland; een geheugen waar we met elkaar blijvend aan bijdragen en uit kunnen putten."
(Uit het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed)

Use cases Erfgoed

Drie use cases over hoe data en collecties gecombineerd meerwaarde leveren voor erfgoed en wetenschap. De erfgoedsector hanteert drie perspectieven: Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. 

Erfgoed Zichtbaar

Netwerk maritieme bronnen

Jeroen van der Vliet – senior conservator Scheepvaartmuseum, Sebastiaan Derks  – Hoofd Datamanagement Huygens Instituut

Erfgoed Bruikbaar

Time Machine

Claartje Rasterhoff – Universiteit van Amsterdam, Pauline van den Heuvel, Stadsarchief Amsterdam

Erfgoed Houdbaar

Booksellers in Leiden

Kristina Hettne – Centre for Digital Scholarship, Universiteit Leiden

NDE

Digitalisering werkt door in alle sectoren van de maatschappij. Niet alleen in de erfgoedsector, maar ook in de wetenschap. Bibliotheken, archieven en musea werken aan het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van hun (digitale) collecties. Nieuw is dat de NDE digitaal-erfgoed-coaches erfgoedinstellingen daarbij helpen.

Netwerk Digitaal Erfgoed

LCRDM

Binnen het LCRDM werken onderzoeksondersteuners (of zo je wilt: datastewards) samen om de onderzoekers op de universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen te helpen zo goed mogelijk om te gaan met hun data volgens de FAIR-principes: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

LCRDM

Use cases Wetenschap

Drie use cases over hoe data en collecties gecombineerd meerwaarde leveren voor erfgoed en wetenschap. Bij de omgang met wetenschappelijke gegevens doet het FAIR-perspectief opgang: Findable, Accessible, Interoperabel, Reusable.

Wetenschap Findable

Oceanografische data en erfgoed

Taco de Bruin – Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Wetenschap Accessible

Wikimedia

Olaf Jansen – KB Nationale Bibliotheek

Wetenschap Interoperable

IIIF

Ben Companjen – Universiteit Leiden

Organisatie

enkele logos en pcs

De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM), KNAW Humanities Cluster en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en vond plaats in de Universiteitsbibliotheek Leiden en in het kader van de Week van het Digitaal Erfgoed.

Programmacommissie: Wilbert Helmus, Marcel Ras (NDE), Ingeborg Verheul (LCRDM), Sebastiaan Derks (HUC/KNAW).

Door omstandigheden zijn twee geplande presentaties vervangen, deze pagina toont het programma met de vervanging.