Onderzoeksondersteuning en Advies

Bij dit vraagstuk ligt de focus bij het aspect onderzoeksondersteuning en advies. Het besef dat transparantie en reproduceerbaarheid een essentieel onderdeel van onderzoek is, groeit. Een deel doet actief mee, de middenmoot is op de hoogte, het merendeel is echter nog onbewust.

  • Hoe verloopt een optimale organisatie van de RDM-driehoek in het universitaire veld?
  • Wat is de rol van een Research Data Office?
  • Welke trainingen zijn nodig voor de onderzoekers en in welke fasen?
  • Aan welke opleidingen en trainingen per onderzoeksfase hebben onderzoekers behoefte?

Handreikingen

De werkgroep Onderzoeksondersteuning en advies werkt aan:

  • DMP Tooling: streven naar één landelijk model voor het datamanagementplan en het aanbieden van een tool voor de ondersteuning vóór, tijdens en ná onderzoek.
  • Overzicht van datamanagementplannen in Nederland.
  • Handvatten FAIR-principes: welke data moeten open ter beschikking worden gesteld vóór, tijdens en ná het onderzoek?
  • Resultaten enquête over ervaringen met het reviewen van datamanagementplannen.

Werkgroep

   

 Annemie Mordant (Maastricht University - MEMIC)

  Hans Gankema (RUG)

Annemiek van der Kuil (UU)

Jolien Scholten (VU)

Margreet Bloemers (ZonMw)

Jan Bot (SURFsara)

Rudy Scholte (AMC)

Mariëtte van Selm (UvA/HvA)

Jan Baljé (Hanzehogeschool Groningen)

Toine Kuiper (TU Eindhoven)

Luiz Olavo Bonino (FAIR/DTL)

Alastair Dunning (TU Delft)

Marjan Grootveld (DANS)

Afelonne Doek (International Institute of Social History/KNAW)

Vera Sarkol (CWI)

Marlon Domingus (EUR)

Ex-officio: Ingeborg Verheul (SURFsara, LCRDM)

 

 

Laatste wijziging op 08 dec 2017