Juridische aspecten

Het vraagstuk juridische aspecten en zeggenschap overstijgt de instellingen. Welke vragen spelen hierbij?

  • Hoe zorgen we ervoor dat in een goede samenwerking tussen de instellingen juridische expertise wordt ontwikkeld en gedeeld? Zodat op basis daarvan de instelling zelf goed advies kan geven over de juridische aspecten van research data management. Het doel is dit te doen op zo'n manier dat juridische risico’s minimaal zijn en deze geen obstakel vormen voor onderzoek, het delen van gegevens of de valorisatie van deze onderzoeksgegevens.
  • Hoe ziet een goed juridisch raamwerk er uit, samengesteld op basis van ervaringen uit use cases?
  • Hoe borgen we privacy en data binnen de RDM-cyclus?
  • Hoe komen we tot afspraken over zeggenschap bij publiek-private samenwerking?

Handreikingen

De werkgroep werkt aan de volgende onderwerpen (compleet overzicht ook te vinden op het platform):

Werkgroep

 Marlon Domingus (Erasmus Universiteit Rotterdam)

 Esther Hoorn (Rijksuniversiteit Groningen)

 Myrte Dujardin (VU Amsterdam) agendalid

  Martin Boeckhout (BBMRI-NL)

       

 Saskia Woutersen- Windhouwer (UvA) - agendalid

 Melika Nariman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

 Olga Scholcz (SURF)

 Arjan van Hessen (Universiteit Twente / CLARIAH)

       

 Heiko Tjalsma (DANS)

 Petra Tolen / Tom Paffen (Vrije Universiteit Amsterdam)

 Frans Pingen (WUR) -agendalid

Hylke Annema (Tilburg University)

       
     

Marion Leenen (UvA)

Ex-officio: Ingeborg Verheul (SURFsara, LCRDM)

   

 

 

 

Laatste wijziging op 18 sep 2017