Bewustwording / Engagement

De bewustwording van de voordelen bij de betrokkenen en de onderlinge samenwerking is belangrijk. Hoe pakken instellingen dit aan?

  • Hoe bevorderen we op landelijk niveau de samenwerking tussen de verschillende stakeholders om gezamenlijk meerwaarde te creëren voor het belang van research data management? Om zo de samenwerking te vergroten en de scope voldoende breed te maken, bij alle betrokkenen, gedurende de gehele datacyclus?
  • Hoe definiëren we in een business case kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten als positieve prikkel voor CvB en onderzoekers ?
  • Welke incentives zijn er voor hergebruik?
  • Hoe definiëren we de voordelen voor de onderzoekers en hoe gaan we om met de Shades of Open van FAIR data? FAIR bevat de A van accessible, en niet de O van Open.

Handreikingen

De werkgroep Bewustwording / Engagement werkt aan:

Werkgroep

 

 

Floor Frederiks Patrick Hoetink

 Jacquelijn Ringersma (UKB Research Data)

 Jasper van Dijck (TU Delft)

Floor Frederiks (NWO) agendalid

 

Patrick Hoetink (Universiteit Twente)

       
Rob Hooft Henk van den Hoogen

Rob Hooft (Dutch Techcentre for LifeSciences)

Henk van den Hoogen (Maastricht University)

Rob Gommans (Radboud University)

Rosemary van Kempen (NWO)

       
Irene Haslinger

Ton Smeele (Universiteit Utrecht)

Hylke Annema (Tilburg University)

Marc Broekhoven (TU Eindhoven)

Irene Haslinger (TU Delft) - agendalid
       
Ex-officio: Ingeborg Verheul (SURFsara, LCRDM)  
Victor Eggenhuizen (NIOO-KNAW) Fieke Schoots (Universiteit Leiden)    

 

 

Laatste wijziging op 08 dec 2017