Werkgroepen 2015-2017

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) faciliteerde in de periode 2015-2017 vijf landelijke werkgroepen die werkten aan de ontwikkeling van diverse aspecten van RDM-beleid.

Bij de samenstelling van de werkgroepen is gestreefd naar participatie van de belangrijkste stakeholders op het specifieke RDM-aspect. 

Van alle werkgroepen zijn de werkagenda's en vergaderverslagen op aanvraag beschikbaar. Een roadmap (gebaseerd op een quickscan en op aanvraag beschikbaar) vormde de grondslag voor alle activiteiten van het LCDRM voor de periode 2015-2017.

 

Werkgroep Onderzoeksondersteuning en Advies 

De LCRDM werkgroep Onderzoeksondersteuning werkte in de periode 2015-2017 aan onderwerpen als tooling en advies rondom datamanagementplan-templates, FAIR data, veilige data, datamanagement-trainingen.

Team

Annemie Mordant (MEMIC), Hans Gankema (RUG), Afelonne Doek (IISG) , Alastair Dunning (TUD), Annemiek van der Kuil (UU), Jan Baljé / Henk van der Zijden (Hanzehogeschool Groningen), Jan Bot (SURFsara), Jolien Scholten (VU), Luiz Olavo Bonino da Silva Santos  (DTL), Margreet Bloemers (ZonMw), Mariëtte van Selm (UvA/HvA), Marjan Grootveld (DANS), Marlon Domingus (EUR), Rudy Scholte (AMC), Toine Kuiper (TUe), Vera Sarkol (CWI)​, Ingeborg Verheul (ex Officio; LCRDM) ​

 

Werkgroep Financiële aspecten van RDM

De LCRDM werkgroep Financiële aspecten onderzocht in de periode 2015-2017 (huidige en toekomstige) knelpunten bij de financiering van research data management en bereidde een ronde tafeloverleg voor met met beleidsmakers en onderzoeksfinanciers.

Team

Magchiel Bijsterbosch (SURFsara), Christine Elsenga (RUG), Ingrid Dillo (DANS), Jacques ​Beursgens (UM), Jan Willem Boiten (Data4LifeSciences), Jan-Willen Brock (LEI), Michelle van der Kooij (TUD), Marcel Ras (NCDD), Reinout Raijmakers (UU), Marlon Domingus (EUR), Ingeborg Verheul (ex officio; LCRDM)

 

Werkgroep Juridische aspecten en Zeggenschap

De LCRDM werkgroep Juridische aspecten werkte in de periode 2015-2017 aan onderwerpen als privacy-handreikingen, training bij de invoering van de AVG, open science, gaf medewerking aan de herziening van VSNU gedragscodes, van wetenschappelijke richtlijnen, schreef beleidsnota's en vormde de gedachten rondom een landelijk juridisch loket.

Team

Marlon Domingus (EUR), Esther Hoorn (RUG), Arjan van Hessen (CLARIAH/UT), Heiko Tjalsma (DANS), Hylke Annema (TiU), Marion Leenen (UvA/HvA), Martin Boeckhout (NFU), Melika Nariman (EUR), Olga Scholcz (SURFnet), Petra Tolen / Tom Paffen (VU), Janet Krijger (LEI), Ingeborg Verheul (ex officio; LCRDM) 

 

Werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur

De LCRDM werkgroep Infrastructuur werkte in de periode 2015-2017 aan onderwerpen als een referentiearchitectuur voor onderzoek, een dienstencatalogus en een lijst van definities die door de verschillende LCRDM werkgroepen worden gedeeld.

De RDM referentiearchitectuur is een model om RDM-beleid op een efficiënte en effectieve manier te implementeren. De architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten, waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt.

Team

Peter Doorn (DANS), Paul Hofman (TU/e), Ariaan Siezen / Arnoud van der Maas (Radboud UMC), Axel Berg (SURFsara), Ed Simons / Caspar Terheggen (RU), Erik Flikkenschild (LUMC), Gertjan Filarski / Sebastiaan Derks (Huygens ING/CLARIAH), Haije Wind (RUG), Jeff Templon (NIKHEF), Joost van der Nat (NCDD), Joyce Nijkamp / Jeroen Roodhart (UvA), Laurents Sesink (Universitaire Bibliotheken Leiden), Maarten Hoogerwerf (UU), Renze Brandsma (UvA/UBA), Taco de Bruin (NIOZ), Tom Bakker (eScience Center), Ingeborg Verheul (ex officio; LCRDM)

 

Werkgroep Bewustwording/Engagement

De LCRDM werkgroep Bewustwording werkte in de periode 2015-2017 aan onderwerpen als engagement, incentives, financiering en open data.

Team

Jacquelijn Ringersma (WUR​), Fieke Schoots (LEI), Henk van den Hoogen (UM), Hylke Annema (TiU), Jasper van Dijck (TUD), Marc Broekhoven (TUe), Patrick Hoetink (UT), Rob Gommans (RU), Rob Hooft (DTL), Rosemary van Kempen (NWO), Ton Smeele (UU), Victor Eggenhuizen (KNAW/NIOO), Ingeborg Verheul (ex officio/LCRDM)