Werkgroepen

Inhoud

· SIG Research Data
· SIG Research Data werkgroep Veilige datakoppeling
· UKB Werkgroep Research Data
· ​Werkgroep Onderzoeksondersteuning Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken​​

 

SIG Research Data werkgroep Veilige datakoppeling

De Special Interest Group (SIG) werkgroep ‘Veilige datakoppeling’ richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek, met onderwerpen als standaardisatie met oog op internationaal en nationaal beleid, en innovatieve big data technologie ontwikkelingen. De beoogde doelstellingen zijn beleid en strategie te vormen m.b.t. deze thema’s.

Deze SIG werkgroep is mede tot stand gekomen vanuit de haalbaarheidsstudie ‘nationale TTP’, waartoe in 2015 verkennende bijeenkomsten zijn georganiseerd en interviews hebben plaatsgevonden met alle UMCs en RIVM, i.s.m. Mondriaan.

UKB Werkgroep Research Data

De UKB Werkgroep Research Data geeft invulling aan de koers van de UKB partners op het gebied van Research Data Management.

 

Werkgroep Onderzoeksondersteuning Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken

De SHB werkgroep Onderzoeksondersteuning houdt zich bezig met informatie-uitwisseling en -advies met betrekking tot vraagstukken en diensten rondom onderzoekondersteuning door hogeschoolbibliotheken. Het accent van de werkgroep ligt op het verantwoorden en zichtbaar maken van de rol en meerwaarde van hogeschoolbibliotheken bij de ondersteuning van praktijkgericht onderzoek. Welke diensten, voorzieningen, personeel en processen heb je hiervoor nodig?

 

Data Steward Interest Group

In juni 2017 werd de Data Steward Interest Group (IG) geïnitieerd door leden van het Leiden UMC, UMC Utrecht en DTL. Het onderscheidende kenmerk van deze IG in vergelijking met andere initiatieven met betrekking tot Datastewardship is de praktische en oplossingsgerichte aanpak voor praktische zaken.

De aanpak omvat maandelijkse virtuele vergaderingen van de taakgroepen, waarbij de IG-vergadering elke twee maanden fysiek plaatsvindt.