TG Pseudonimisering

De LCRDM taakgroep Pseudonimisering en Sleutelbestanden heeft in 2019 onderzocht of er
praktische manieren bestaan om te pseudonimiseren bij kleinschalig onderzoek die ook
relatief eenvoudig inzetbaar zijn bij andere instellingen.

Omdat er nog te weinig eenduidigheid is in de praktijk van het pseudonimiseren in Nederland, biedt de taakgroep met dit rapport een set van 9 basisstappen bedoeld voor onderzoeksondersteuners, onderzoekers en/of onderzoeksinstellingen die nog weinig kennis van pseudonimisering hebben en die over onvoldoende tooling of infrastructuur beschikken.

Het rapport biedt daarnaast inzicht in de huidige stand van zaken rond pseudonimisering in Nederland en bevat het aanbevelingen voor enkele vervolgstappen.

Team

Simone van Kleef (St. Antoniusziekenhuis; vz), Jan Lucas van der Ploeg (UMCG), Martiene Moester (LUMC), Henk van den Hoogen (UM/liaison LCRDM Adviesgroep), Erik Jansen (UM/liaison DataverseNL), Tineke van der Meer (HU), Francisco Romero Pastrana (RUG), Jolien Scholten (VU), Leander van der Spek (Universiteit voor Humanistiek), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Als klankbordgroep is medewerking verleend door: Derk Arts (Castor), Marlon Domingus (EUR), Laura Huis in ’t Veld (DANS), Nicole Koster (UT), Karin van der Pal (LUMC), Alfons Schroten (UM/MEMIC)

Met dank aan alle deelnemers aan de enquête voor hun input.

Oorspronkelijke pitch