TG FAIR enabling

De LCRDM taakgroep 'Fair enabling' beoogt een aantal principes te definiëren op basis waarvan een organisatie beoordeeld zou kunnen worden op de mate van FAIR enabling. Hieruit zullen praktische aanbevelingen worden afgeleid.

Team

Taco de Bruin (NIOZ), Sarah Coombs (Saxion), Irene Haslinger (TUD), Jutta de Jong (EUR), Henk van den Hoogen (UM), Frans Huigen (DANS), Mijke Jetten (DTL), Jacko Koster (LEI), Sjef Öllers (TUE), Inge Slouwerhof  (RU), Ingeborg Verheul (UvA), Jacquelijn Ringersma (WUR)

Klankbordgroep: Nynke de Groot (EUR), Annemiek van der Kuil (UU)

Oorspronkelijke pitch