TG Digitaal consent

De LCRDM taakgroep Digitaal Consent wil het juridisch en ethisch kader in kaart brengen inzake het gedigitaliseerd verkrijgen van toestemming van proefpersonen (informed consent). Dit zal naar verwachting resulteren in het opstellen van richtlijnen voor een werkbare procedure.

Team

Lolke Boonstra (TUD), Raymond van Erkel (LEI), Martin Frank (LUMC), Maarten Goldberg (RUG), Irith Kist (NKI), Paul Koenes (UMCG), Esther Maes (TUD), Eugenie Ram (UMCU), Margo van Reen (Radboud UMC), Ton Smeele (UU; LCRDM adviesgroep), Elize Vlainic (Amsterdam UMC)

De pitch opstellers zijn: Rob Gommans (RU), Miriam Kos (RU)

Oorspronkelijke pitch