TG Datastewardship

De LCRDM taakgroep Datastewardship heeft een rapport geschreven dat inzicht geeft in wat Nederlandse onderzoeksinstituten op dit moment vragen van datastewards en ook inzicht geeft in wat er op dit moment wordt geïmplementeerd en ontwikkeld door en voor hen.

Dit rapport uit 2019 biedt de basis voor een duidelijkere taakomschrijving voor datastewardship-rollen.

Op basis van literatuurstudie, analyse van actuele vacatureteksten, een enquête, en een serie interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van datastewardship in Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Het rapport presenteert bevindingen en probeert een vertaling naar de praktijk te maken. In het rapport worden drie taakgebieden geïdentificeerd. Deze geven goed weer waar het zwaartepunt van een datastewardshipfunctie ligt en bieden een basis voor duidelijker taakomschrijvingen.

Team

Maarten van Bentum (UT), Marije van der Geest (UMCG, liaison ZonMW project), Henk van den Hoogen (UM, tevens LCRDM Adviesgroep), Melanie Imming (Imming Impact, consultancy), Mijke Jetten (RU), Toine Kuiper (TUe), Annemie Mordant (UM/MEMIC, tevens LCRDM adviesgroep), Nicole Koster (UT), Jan Lucas van der Ploeg (UMCG), Gera Pronk (ISeeTea), Martine Pronk (UU), Saskia Rademaker (HHS), Jacquelijn Ringersma (WUR, tevens LCRDM adviesgroep), Marta Teperek (TUD), Marijke Verheij (RUG), Boudewijn van den Berg (LCRDM ondersteuning), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Het rapport kwam tot stand met medewerking van:

Joke Bakker (RUG), Vincent Boxelaar (RUG), Joldy Coenen (UM/MEMIC), Alastair Dunning (TUD), Christina Elsenga (RUG), Joeri Kalter (WUR), Wouter Kool (LEI), Lena Karvovskaya (UU), Renate Mattiszik (Saxion), Paula Rinkens (UM/MEMIC), Dick Vestdijk (HU)

Bij de totstandkoming van dit rapport is nauw samengewerkt met parallelle projecten rond datastewardship van ZonMW (BioLifeSciences) en de WUR.

Dank aan degenen die tijd hebben genomen om de online vragenlijst in te vullen van de LCRDM taakgroep Datastewardship.

Oorspronkelijke pitch