TG Datacuratienetwerk

De LCRDM taakgroep Datacuratienetwerk Nederland heeft in 2019 onderzocht of datacuratie in Nederland zou kunnen profiteren van het delen van ervaring en expertise in een speciaal lichtgewicht professioneel netwerk.

De taakgroep richtte zich specifiek op de behoeften en praktijk van onderzoeksondersteuners en datamanagers van data-archieven, vanaf het moment dat de dataset wordt klaargemaakt voor publicatie en “er iets zou moeten gebeuren met de data”.

Het rapport baseert zich op praktijkvoorbeelden en op de uitkomsten van de door de taakgroep gehouden enquête. Aanbevelingen voor vervolgstappen en een basisleesgids vergezellen het rapport.

Team

Inge Slouwerhof (RU; vz), Mijke Jetten (RU), Christina Elsenga (RUG), Nynke de Groot (EUR), Marjan Grootveld (DANS), Lena Karvovskaya (UU), Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed), Madeleine de Smaele (TUD), Richard Visscher (Hogeschool Inholland), Boudewijn van den Berg (LCRDM), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Medewerking is verleend door:

Cynthia Hudson-Vitale (Pennsylvania State University, Data Curation Network), Lisa Johnston (University of Minnesota Libraries, Data Curation Network), Alastair Dunning (TUD, Liaison LCRDM adviesgroep)

Met dank aan de deelnemers aan de enquête en aan de mensen die het CURATE(D) model hebben ingevuld.

Oorspronkelijke pitch

De taakgroep gebruikte het CURATE(D) model van het Amerikaanse Data Curation Network in een eigen versie.