TG Beleid bij samenwerking

De LCRDM taakgroep Beleid bij Samenwerking inventariseert welke knelpunten worden ervaren bij instellingsoverstijgende samenwerkingen. Vervolgens brengt het in kaart welk beleid van toepassing is op deze projecten. De taakgroep zal de bevindingen beschrijven in een verslag met daarin een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers.

Team

Peter Hinrich (SURF), Marlon Domingus (EUR), M​onic Hodes (UU), Patrick Hoetink (UT), Wouter Kool (LEI), Sonja Meeuwsen (LUMC), Judith Pijnacker (SURF), Jan Rijnders (RU), Jacquelijn Ringersma (WUR), Jolien Scholten (VU), Yan Wang (TUD), ​Iza Witkowska (UU)

Als klankbordgroep doen mee:
Barteld Braaksma (CBS), Toine Kuiper (TUE), Francisco Romero (UMCG), Henk van der Zijden (Hanze)

Oorspronkelijke pitch