TG Adoptie van 23 Things Grant Proposal 2019

Het internationale werkverband Research Data Alliance (RDA) schreef een call uit voor organisaties die de adoptie van bestaande RDA aanbevelingen & resultaten willen bevorderen.

Op basis van de lijst beschikbare recommendations diende de LCRDM Taakgroep "RDA Projectvoorstel" een voorstel in voor de verspreiding van een niet-technische handreiking: 23 Things - Libraries for Research Data​.​

Adoption grant.pdf

Work plan.pdf (update bij implementatieplan)

Gannt chart.pdf (update bij implementatieplan)

Budget_23Things_proposal.pdf

Advisory Board Recommendation Letter.pdf

Begin mei 2019 werd het voorstel geaccepteerd. Hierna is de taakgroep uitgebreid met aanvullende expertise. Het projectvoorstel is inmiddels omgewerkt naar een implementatieplan.

Implementation Plan

Team

Maria Cruz (VU), Mijke Jetten (RU), Fieke Schoots (LEI), Ingeborg Verheul (LCRDM), Fieke Schoots (LEI)

Oorspronkelijke pitch