TG Adoptie van 23 Things

De LCRDM taakgroep Adoptie van 23 Things werkt aan een bredere adoptie van de bestaande RDA handreiking "23 Things - Libraries for Research Data"​. De handreiking werd geactualiseerd en wordt momenteel toegespitst op uiteenlopende doelgroepen.

Team

Mijke Jetten (RU), Mateusz Kuzak (DTLS), Lena Karvovskaya (UU; per 15/9/2019), Ellen Leenarts (DANS), Fieke Schoots (LEI), Carlos Teijeiro Barjas (SURF), Boudewijn van den Berg (RDNL; tot 31/12/2019), Ingeborg Verheul (LCRDM), Iza Witkowska (UU; per 15/9/2019)

Als klankbordgroep werken mee: 

Barteld Braaksma (CBS), Maria Cruz (VU; tot 15/9/2019 in kerngroep), Ronald de Jong (CBS), Paula Martinez Lavanchy (TUD), Ruurd Schoonhoven (CBS), H.A. Teunissen (TiU), Ellen Verbakel (TUD), Yan Wang (TUD)

Het projectvoorstel van de grant-aanvraag-taakgroep is omgewerkt naar een implementatieplan:

Implementation Plan

Oorspronkelijke pitch (van de grant-aanvraag-taakgroep)