LCRDM taakgroepen

TG Software-archivering

hersenen met lijnen en tekst

Aanbevelingen voor de stimulering van software archivering.

Pitch en team

Measuring the adoption of FAIR data practice

FAIR checklist fragment

This task group focusses on adoption by monitoring the publication of data in repositories.

Pitch

TG FAIR enabling

rader met lijnen en tekst

Principes op basis waarvan een organisatie beoordeeld zou kunnen worden op de mate van 'FAIR' enabling.

Pitch en team

Digitaal consent

vinkje in chip netwerk en tekst

Een juridisch en ethisch kader voor het gedigitaliseerd verkrijgen van informed consent.

Pitch en team

Privacyrisico's

rode brievenbus met tekst Private

Een DPIA per onderzoeksscenario uitvoeren en onderhouden, zodat bij nieuw onderzoek een scenario geselecteerd kan worden.

Pitch en team

Lees hier de blog van Jasper de Groot.

Beleid bij samenwerking

woord policy met pen en datum

Inventarisatie van instellings-overstijgende onderzoeksprojecten (use cases), signalering knelpunten en incompatibel beleid en het beschrijven implicaties en oplossingen.

Pitch en team

Adoptie "23 Things"

iemand achter een wereldbol met tekst

Een bredere adoptie van de bestaande RDA (Research Data Alliance Europe) handreiking "23 Things - Libraries for Research Data"​.

Pitch en team

Pseudonimisering √2019

Datacuratie √2019

Taakgroepen

tekening van groep in overleg

De taakgroepen worden door de adviesgroep samengesteld per ingediend vraagstuk. Voor de samenstelling wordt geput uit de pool van experts, via een pitch, en eventueel aangevuld met deskundigen. De taakgroepen worden idealiter begeleid door een procesbegeleider of consultant. De motivatie van de taakgroepleden is: 'met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving'.

Lees meer over het pitchen van nieuwe taakgroepen.

VRE/Workspace √2019

Datastewardship √2019

"23 Things" Grant √2019

Werkgroepen 2015-2017