Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 1 mei 2018 moet jouw instelling zo zijn ingericht dat je je niet alleen aan de regels houdt, maar ook dat je kunt aantonen dát je dat doet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft gevolgen voor wetenschappelijk onderzoek waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens.

Maturity Model AVG

In hoeverre is jouw instelling voorbereid op de Algemene Verordening Persoonsgegevens die per 1 mei 2018 van kracht is? Het Maturity Model AVG geeft inzicht in welke fase je je bevindt.

Maturity Model GDPR AVG Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management

 

Vuistregel

De Vuistregel gegevensbescherming en privacy van de juridische werkgroep bij de voorbereiding op de Algemene Verordening luidt: wacht niet, ga aan het werk met de instrumenten en stimuleer de discussie.


Aanbevelingen voor onderzoek voor AVG

Lees hier de aanbevelingen die de VSNU, de juridische werkgroep LCRDM en het Landelijk Juristen Overleg hebben gedaan als reactie op de uitvoeringswet voor de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vroeg om een reactie op de uitvoeringswet voor de Algemene verordening gegevensbescherming. Zij doet dit via een internetconsultatie. Op uitnodiging van de VSNU hebben de juridische werkgroep van het Landelijk Coördinatiepunt en het Landelijk Juristen Overleg (LJO) een reactie ingestuurd. Dit is belangrijk, omdat je zo de nuance die nodig is voor onderzoek kunt aankaarten in deze uitvoeringswet. Je wilt namelijk dat de wet zowel recht doet aan de vrijheden en rechten van personen als aan de aard van wetenschappelijk onderzoek. Zo zou je bijvoorbeeld gegevens gepseudonimiseerd en bij voorkeur volledig anoniem willen koppelen. Dan blijven persoonsgegevens beschermd terwijl dit toch de ruimte geeft om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld economische, maatschappelijke en politieke vraagstukken. 


Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens

De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens alleen voor onderzoek, dus voor een wetenschappelijke publicatie, gebruiken. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn.

U kunt de gedragscode en bijlage hier vinden. Meer informatie over de Herziening Gedragscode op het platform.

 

Laatste wijziging op 07 nov 2017