Financieel

De High Level Expert Group van de European Open Science Cloud neemt 5% van het onderzoeksbudget als uitgangspunt voor de dekking van structurele kosten van goed datamanagement.

 

Kosten

Beter inzicht in de werkelijke omvang van de kosten, kan ontstaan door naast een inhoudelijke
datamanagementparagraaf ook minimale eisen te stellen aan de projectbegroting.

 

Klik hier voor een pagina met de Engelse versie.

 

Knelpunten

De financiële aspecten van onderzoeksdata zijn in de Roadmap van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) geïdentificeerd als één van de vraagstukken om op landelijk niveau aan te pakken. De LCRDM werkgroep Financiële aspecten (2016-2017) bestaande uit experts werkzaam binnen universiteiten en andere stakeholders binnen de levenswetenschappen en de lange termijn archivering heeft een analyse gemaakt van de voornaamste knelpunten die een duurzaam financieel kader voor het research datamanagementbeleid in de weg staan.

 

  

Zie ook de samenvattende poster.

 

Jouw bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

Laatste wijziging op 25 okt 2018