Begrippen

Het is van groot belang dat interpretaties van begrippen niet te zeer uiteenlopen in de communicatie rondom research data management.

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur (2016-2017) heeft een lijst van begrippen aangelegd, in eerste instantie zoals deze door de werkgroepen van het LCRDM worden gehanteerd. 

In deze eerste versie is de begrippenlijst van Data4Lifesciences opgenomen, een project van de NFU.

AA BB CC DD EE FF GG HH II   JJ KK LL   MM NN OO PP QQRR SS TT UU VV WW XX YY ZZ


Klik op een van de letters om naar de begrippenlijst te gaan.
 

U kunt meeschrijven aan deze begrippenlijst


Maak van deze begrippenlijst een verzamelplek van kennis rondom research datamanagement.

 

Laatste wijziging op 25 okt 2018