Pitches

Pitch 1: Competenties

afbeelding van een loep en het woord Competence

Experts gezocht:

LCRDM / NPOS Taakgroep 'Professionalisering: Competenties'

met betrokkenheid voor de periode december 2019 - september 2020. 

Doel van de eerste professionaliseringstaakgroep is een landelijke afstemming op de competenties en eindtermen voor opleidingen voor dataprofessionals die onderzoekers ondersteunen en het verkrijgen van formele instemming van de landelijke stakeholders​.​ ​

Lees de korte pitch:

Pitch 1 Competenties (kort)

Lees de langere versie: Pitches 1 and 2 on Competences and Training Courses (Engels)
en het werkplan: Competences and Training Courses Workplan (Engels)

Het werk van de taakgroep maakt deel uit van het NPOS-project 'Professionalisering'. Voor meer informatie en aanmelding: Mijke Jetten m.jetten [at] ubn.ru.nl of Margriet Miedema margriet.miedema [at] surfsara.nl​​

E-mail

Pitch 2: Trainingen

Tekening va trap met stappen naar succes

Experts gezocht:

LCRDM / NPOS Taakgroep 'Professionalisering: Trainingen'

met betrokkenheid voor de periode december 2019 - september 2020. 

Doel van de tweede professionaliseringstaakgroep is ontwikkeling van een geannoteerd overzicht van trainingen in open science en datastewardship en het ontwikkelen van een strategie en ontwerp voor een interactieve tool die KSA's (Knowledge, Skills, Abilities) en LO's (Learning Objectives) verkent.​

Lees de korte pitch:

Pitch 2 Trainingen (kort)

Lees de langere versie: Pitches 1 and 2 on Competences and Training Courses (Engels)
en het werkplan: Competences and Training Courses Workplan (Engels)

Het werk van de taakgroep maakt deel uit van het NPOS-project 'Professionalisering'. Voor meer informatie en aanmelding: Mijke Jetten m.jetten [at] ubn.ru.nl of Margriet Miedema margriet.miedema [at] surfsara.nl​​

E-mail

Voorstel indienen

Foto van struisvogelkop

Heb je een vraag over RDM of loop je in je dagelijkse werk ergens tegenaan dat je niet in je eentje op kunt lossen?

Is het onderwerp relevant voor meer instellingen dan alleen je eigen instituut?

Mail dan
margriet.miedema@surfsara.nl om het bij het LCRDM in te brengen.

E-mail

Als er draagvlak is voor het landelijk oppakken van je voorstel werkt de LCRDM Adviesgroep een pitch uit voor de LCRDM pool van experts. Uit de reacties wordt de taakgroep geformeerd.

Een onderzoeksvraag voor een LCDRM taakgroep neemt het liefst niet meer dan twee maanden in beslag.

Raamwerk voor pitch

Foto van struisvogelkop andere kant op

Lcrdm.nl toont niet correct in MS browsers

Pitchvoorstel (titel):
Naam:
Datum:
Contactgegevens:

1. Doel (probleemstelling, oplossingsrichting) en afbakening van het onderwerp:

2. Waarom is dit van instellingsoverschrijdend belang?

3. Deliverable, output, of wat ga je opleveren? (het “product” + grove outline)

4. Welke expertise en competenties zijn er nodig om een taakgroep te vormen? En welke middelen denk je nodig te hebben?

5. Geschatte looptijd (max 2 maanden) en gewenste planning(gewenste start – opleverdatum):

NB Hoeveel tijd je kwijt bent per week kan in de taakgroep worden afgestemd?

6. Wat is er al bekend of gedaan en waarom voldoet die informatie niet?

Taakgroepen

Taakgroepen

Voorgaande pitches resulteerden in taakgroepen over datastewardship, pseudonimisering, anonimisering, datacuratie, virtuele werkomgevingen en beleid bij samenwerkingen.

Pool van experts

Deelnemers aan de pool van experts delen hun kennis en ervaring op het gebied van RDM, met elkaar en met derden, zijn beschikbaar voor advies en kunnen deelnemen aan kortlopende taakgroepen.

Iedereen die zich in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM kan zich voor de pool van experts aanmelden. 

Pool van experts

Nieuw: Positioning paper

fragment voorzijde positioning paper

Naar paper

De LCRDM adviesgroep publiceerde het Positioning Paper voor 2019 en verder. Hierin wordt – aan de hand van een thematische prioritering en drie bredere (beleidsmatige) werkgebieden - beschreven wat wel en niet binnen de scope van het LCRDM valt.

Op de hoogte

Meld je aan voor de mailing list voor RDM specialisten:

RDM mailing list

Blijf up-to-date via Twitter:

LCRDM on Twitter