Pitches

Pitch: FAIR enabling

afbeelding van warrige en rechte lijnen en een radertje

Experts gezocht voor een LCRDM Taakgroep 'FAIR enabling organisatie'

met betrokkenheid voor de periode eind maart - half juni 2020. 

Doel van deze FAIR-taakgroep is onder andere een aantal principes definiëren op basis waarvan je een organisatie zou kunnen beoordelen op de mate van FAIR enabling.​

Gezocht worden RDM experts die werken op strategische tactisch niveau van een organisatie (universiteit, UMC, onderzoeks- of RDM instelling of HBO).

Lees de pitch (in korte en lange versie):

FAIR enabling (kort)

FAIR enabling (lang)

Voor meer informatie en aanmelding: Jacquelijn Ringersma jacquelijn.ringersma [at] wur.nl, Henk van den Hoogen h.vandenhoogen [at] maastrichtuniversity.nl of Margriet Miedema margriet.miedema [at] surfsara.nl​​

Pitch!

foto van balie met poster met oproep voor pitches

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? 

Mail deze naar LCRDM coördinator Margriet Miedema
margriet.miedema@surfsara.nl.

Gebruik hiervoor het raamwerk dat op deze pagina staat.

De adviesgroep zet dan een pitch uit in het netwerk om een tijdelijke taakgroep te vormen die het onderwerp in korte tijd uitwerkt.

De uitkomsten worden op deze website gepubliceerd. De handreikingen en adviezen kunnen door iedereen gebruikt worden in de eigen organisatie. 

Taakgroepen

Voorgaande pitches resulteerden in taakgroepen over datastewardship, pseudonimisering, anonimisering, datacuratie, virtuele werkomgevingen en beleid bij samenwerkingen.

Raamwerk voor een pitch

Foto van struisvogelkop andere kant op

Pitchvoorstel (titel):
Naam:
Datum:
Contactgegevens:

1. Doel (probleemstelling, oplossingsrichting) en afbakening van het onderwerp:

2. Waarom is dit van instellingsoverschrijdend belang?

3. Deliverable, output, of wat ga je opleveren? (het “product” + grove outline)

4. Welke expertise en competenties zijn er nodig om een taakgroep te vormen? En welke middelen denk je nodig te hebben?

5. Geschatte looptijd (max 2 maanden) en gewenste planning(gewenste start – opleverdatum):

NB Hoeveel tijd je kwijt bent per week kan in de taakgroep worden afgestemd?

6. Wat is er al bekend of gedaan en waarom voldoet die informatie niet?

RDM maillijst

De RDM mailinglijst is belangrijk in onze communicatie.