Pitches

Software-archivering

tekening hersenen overgaand in chip

De pitch voor een LCRDM Taakgroep 'Stimulering software-archivering' is gesloten.

Er is een taakgroep samengesteld die 26 mei van start is gegaan.

Zie Taakgroepen

Pitch jouw voorstel!

foto van balie met poster met oproep voor pitches

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? 

Schrijf een pitch op basis van het raamwerk dat op deze pagina staat.

Voorgaande pitches resulteerden in taakgroepen over datastewardship, pseudonimisering, anonimisering, datacuratie, virtuele werkomgevingen en beleid bij samenwerkingen.

De adviesgroep beoordeelt de pitch, en zal eventueel om nadere uitleg en/of aanscherping vragen. Na goedkeuring gaat de pitch naar het netwerk van de Pool van Experts en wordt een taakgroep gevormd.

De uitkomsten, advies en tips,  worden op deze website gepubliceerd. De handreikingen en adviezen kunnen door iedereen gebruikt worden in de eigen organisatie. 

Mail je pitch naar margriet.miedema@surf.nl.

Raamwerk Pitch

Foto van struisvogelkop andere kant op

Pitchvoorstel (titel):
Naam indiener(s):

1. Aanleiding voor deze pitch

2. Voor wie is het resultaat relevant

3. Doelstelling en werkzaamheden van de taakgroep

4. Wat gaat de taakgroep niet doen

5. Welke tijdsperiode en verwachte inspanning

6. Wat gaat de taakgroep opleveren

7. Wie worden gezocht voor deze taakgroep

8. Wie zijn betrokken bij de pitch voorbereidingen 

9.  Wat is al bekend of gedaan ? Waarom voldoet die informatie niet?