Pitch

* Nieuwe pitch! *

putdeksel met 23 erop

Deelnemers gezocht:

Consultatiegroep voor de LCRDM Taakgroep RDA 23 Things

met betrokkenheid in de periode: eind-augustus 2019 - juni 2020. 

Wat ga je doen? Je geeft je input (schriftelijk) voor het actualiseren van "23 Things" door deel te nemen aan twee sprintsessies van een halve dag. Daarnaast adviseer je over de projectresulaten en bijbehorende activiteiten van het project.​ ​

Lees de korte pitch: RDA 23 Things consultatiegroep (kort)

Lees de langere versie: RDA 23 Things consultatiegroep (lang)

Voor meer informatie: Mijke Jetten m.jetten [at] ubn.ru.nl (024 3612863)  or  Ingeborg Verheul ingeborg.verheul [at] surfsara.nl​​

(Foto: BamCorp)

———

Taakgroepen

Voorgaande pitches resulteerden in taakgroepen over datastewardship, pseudonimisering, anonimisering, datacuratie, virtuele werkomgevingen en beleid bij samenwerkingen.

Pool van experts

Deelnemers aan de pool van experts delen hun kennis en ervaring op het gebied van RDM, met elkaar en met derden, zijn beschikbaar voor advies en kunnen deelnemen aan kortlopende taakgroepen.

Iedereen die zich in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM kan zich voor de pool van experts aanmelden. 

Pool van experts

Voorstel indienen

Foto van struisvogelkop

Heb je een vraag over RDM of loop je in je dagelijkse werk ergens tegenaan dat je niet in je eentje op kunt lossen?

Is het onderwerp relevant voor meer instellingen dan alleen je eigen instituut?

Mail dan ingeborg.verheul@surfsara.nl om het bij het LCRDM in te brengen.

E-mail

Als er draagvlak is voor het landelijk oppakken van je voorstel werkt de LCRDM Adviesgroep een pitch uit bij de LCRDM pool van experts. Uit de reacties wordt de taakgroep geformeerd.

Een onderzoeksvraag voor een LCDRM taakgroep neemt liefst maximaal 2 maanden in beslag.

Nieuw: Positioning paper

fragment voorzijde positioning paper

Naar paper

De LCRDM adviesgroep publiceerde het Positioning Paper voor 2019 en verder. Hierin wordt – aan de hand van een thematische prioritering en drie bredere (beleidsmatige) werkgebieden - beschreven wat wel en niet binnen de scope van het LCRDM valt.

Raamwerk voor pitch

Foto van struisvogelkop andere kant op

Lcrdm.nl toont niet correct in MS browsers

Pitchvoorstel (titel):
Naam:
Datum:
Contactgegevens:

1. Doel (probleemstelling, oplossingsrichting) en afbakening van het onderwerp:

2. Waarom is dit van instellingsoverschrijdend belang?

3. Deliverable, output, of wat ga je opleveren? (het “product” + grove outline)

4. Welke expertise en competenties zijn er nodig om een taakgroep te vormen? En welke middelen denk je nodig te hebben?

5. Geschatte looptijd (max 2 maanden) en gewenste planning(gewenste start – opleverdatum):

NB Hoeveel tijd je kwijt bent per week kan in de taakgroep worden afgestemd?

6. Wat is er al bekend of gedaan en waarom voldoet die informatie niet?

Op de hoogte

Meld je aan voor de mailing list voor RDM specialisten:

RDM mailing list

Blijf up-to-date via Twitter:

LCRDM on Twitter