Pitch

Pitch

Momenteel loopt er geen pitch.

Blijf op de hoogte, hier, of via de

RDM-discussielijst

Voorgaande pitches resulteerden in taakgroepen over datastewardship, pseudonimisering, anonimisering, datacuratie, virtuele werkomgevingen en beleid bij samenwerkingen, zie

Taakgroepen

Pool van experts

Deelnemers aan de pool van experts delen hun kennis en ervaring op het gebied van RDM, met elkaar en met derden, zijn beschikbaar voor advies en kunnen deelnemen aan kortlopende taakgroepen.

Iedereen die zich in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM kan zich voor de pool van experts aanmelden. 

Pool van experts

Voorstel indienen

Foto van struisvogelkop

Heb je een vraag over RDM of loop je in je dagelijkse werk ergens tegenaan dat je niet in je eentje op kunt lossen?

Is het onderwerp relevant voor meer instellingen dan alleen je eigen instituut?

Mail dan ingeborg.verheul@surfsara.nl om het bij het LCRDM in te brengen.

E-mail

Als er draagvlak is voor het landelijk oppakken van je voorstel werkt de LCRDM Adviesgroep een pitch uit bij de LCRDM pool van experts. Uit de reacties wordt de taakgroep geformeerd.

Een onderzoeksvraag voor een LCDRM taakgroep neemt liefst maximaal 2 maanden in beslag.

Raamwerk voor pitch

Foto van struisvogelkop andere kant op

Pitchvoorstel (titel):
Naam:
Datum:
Contactgegevens:

1. Doel (probleemstelling, oplossingsrichting) en afbakening van het onderwerp:

2. Waarom is dit van instellingsoverschrijdend belang?

3. Deliverable, output, of wat ga je opleveren? (het “product” + grove outline)

4. Welke expertise en competenties zijn er nodig om een taakgroep te vormen? En welke middelen denk je nodig te hebben?

5. Geschatte looptijd (max 2 maanden) en gewenste planning(gewenste start – opleverdatum):

NB Hoeveel tijd je kwijt bent per week kan in de taakgroep worden afgestemd?

6. Wat is er al bekend of gedaan en waarom voldoet die informatie niet?