Taakgroepen

De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.

De taakgroepen worden ad hoc samengesteld en werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in korte tijd opgelost kunnen worden (1-6 weken). 

• Zodra een taak wordt vrijgegeven kunnen de experts uit de pool van experts zich intekenen en kan men gericht mensen vragen en/of een beroep doen op deskundigen en consultants.

• De wijze van communicatie onderling en met de adviesgroep wordt vastgesteld.

• Iedere taakgroep wordt begeleid door een procesbegeleider/scrummaster om het projectplan op te stellen en het project te realiseren.

Samenstelling

• De taakgroepen worden ad hoc samengesteld per uit te werken vraagstuk/deelprobleem

• Voor de samenstelling van de taakgroep wordt geput uit de pool van experts aangevuld met deskundigen uit de werkomgeving van adviesgroepleden/experts uit de pool

• De taakgroepen worden begeleid door een scrum-master/procesbegeleider/consultant.

Profiel

• De taakgroepleden zijn gemotiveerd om aan een onderwerp te werken op grond van behoeften/vraagstelling vanuit hun eigen instelling/werkomgeving en of hun eigen dagelijkse werk.

Incentive: met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving.

Inspanning

• De taakgroepen worden ad hoc samengesteld en werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in korte tijd opgelost kunnen worden (1-6 weken).

• De taakgroepleden zijn beschikbaar voor intensieve tijdsinspanning in een korte periode (model snelkookpansessies).

• De taakgroepen stellen op basis van de pitch (de pitch vanuit de adviesgroep voor de pool van experts) een projectplan vast, met daarin omschreven: doel van het project, samenstelling taakgroep, gewenst resultaat, planning en budget.

• De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.

Laatste wijziging op 26 jul 2018