Taakgroepen

De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.

Momenteel zijn er taakgroepen actief op de volgende onderwerpen: ‘Pseudonimisering en Beheer van Sleutelbestanden’, ‘Research Workspace’, ‘Data Curatie Netwerk’.

De taakgroepen ‘Datastewardship’ en `RDA Project proposal’ zijn afgerond. Het rapport over datastewardship komt binnenkort beschikbaar. Het projectvoorstel van de RDA taakgroep is te vinden bij de handreikingen Internationaal.

Overzicht

De taakgroepen worden ad hoc samengesteld en werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in korte tijd opgelost kunnen worden (1-6 weken). 

Zodra een taak wordt vrijgegeven kunnen de experts uit de pool van experts zich intekenen en kan men gericht mensen vragen en/of een beroep doen op deskundigen en consultants.

De wijze van communicatie onderling en met de adviesgroep wordt vastgesteld.

Iedere taakgroep wordt begeleid door een procesbegeleider/scrummaster om het projectplan op te stellen en het project te realiseren.

Samenstelling

De taakgroepen worden ad hoc samengesteld per uit te werken vraagstuk/deelprobleem. Voor de samenstelling van de taakgroep wordt geput uit de pool van experts aangevuld met deskundigen uit de werkomgeving van adviesgroepleden/experts uit de pool.

De taakgroepen worden begeleid door een scrum-master/procesbegeleider/consultant.

Profiel

De taakgroepleden zijn gemotiveerd om aan een onderwerp te werken op grond van behoeften/vraagstelling vanuit hun eigen instelling/werkomgeving en of hun eigen dagelijkse werk. De incentive is hier: 'met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving'.

Inspanning

De taakgroepen werken aan kleine deelproblemen/vraagstukken die in één tot zes weken kunnen worden opgelost. De taakgroepleden zijn beschikbaar voor een intensieve tijdsinspanning in deze korte periode (model 'snelkookpansessies').

De taakgroepen stellen op basis van de pitch (de pitch vanuit de adviesgroep voor de pool van experts) een projectplan vast, met daarin omschreven: doel van het project, samenstelling taakgroep, gewenst resultaat, planning en budget.

De taakgroepen richten zich op het opstellen van adviezen op specifieke taken of het voorbereiden van landelijke bijeenkomsten.