Adviesgroep

In de LCRDM adviesgroep zijn de verschillende LCRDM stakeholders vertegenwoordigd. De adviesgroep fungeert als kwartiermaker voor landelijke samenwerking op het gebied van RDM.

Wat doet de adviesgroep?

De adviesgroep stelt een plan op met geprioriteerde aanpak voor landelijke samenwerking van RDM op basis waarvan een roadmap voor 2019-2022 kan worden opgesteld. Daarnaast zal de adviesgroep de nieuwe manier van werken initiëren, begeleiden en evalueren, uiteraard in nauwe samenspraak met het coördinerend bureau.

De adviesgroep bepaalt tevens de prioriteit voor de pitches die worden uitgezet bij de pool van experts, op basis waarvan een aantal taakgroepen volgens het nieuwe werkmodel van het LCRDM aan de slag kunnen gaan en houdt ook de afstemming tussen de verschillende taakgroepen in de gaten.​

Tenslotte zal de adviesgroep een advies formuleren voor de instelling van een stuurgroep/strategiegroep voor het LCRDM vanaf 2019 (Q2).

Leden

 

LCRDM - adviesgroep

Agenda

De adviesgroep komt in 2018 op de volgende data bij elkaar:

  • Dinsdag 26 juni 2018
  • Donderdag 23 augustus 2018
  • Maandag 1 oktober 2018
  • Dinsdag 20 november 2018
  • Woensdag 9 januari 2019

De verslagen van de Adviesgroepbijeenkomsten verschijnen op het wikiplatform.

Nieuwe structuur

LCRDM - structuur

Van vraag naar advies

Flow advies aanvraag