Over het LCRDM

LCRDM

vrouw leest LCRDM handreiking

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM).

Het LCRDM faciliteert de koppeling tussen beleid en oplossing. Nauwe samenspraak van onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hiervoor cruciaal. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Het LCRDM brengt onderzoeks-ondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeks-instellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders.

Het doel van het LCRDM is om RDM in de onderwijs- en onderzoekspraktijk vanzelfsprekend te laten zijn.

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Ben je RDM-expert en wil je bijdragen aan landelijke samenwerking?

Meld je aan voor de pool van experts bij LCRDM coördinator Margriet Miedema margriet.miedema@surfsara.nl.

Lees meer over de pool van experts.

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? 

Mail deze naar het LCRDM. Gebruik hiervoor het raamwerk voor een nieuw voorstel. De adviesgroep zet dan een pitch uit in het netwerk om een tijdelijke taakgroep te vormen die het onderwerp in korte tijd uitwerkt.

De uitkomsten worden op deze website gepubliceerd. De handreikingen en adviezen kunnen door iedereen gebruikt worden in de eigen organisatie.

Het LCDRM organiseert ook landelijke (netwerk)bijeenkomsten over uiteenlopende RDM-thema’s.

Adviesgroep

foto van adviesgroep in december 2019 afscheid van Ingeborg Verheul

Het LCRDM heeft een adviesgroep. De voornaamste taak is het richting geven aan de landelijke samenwerking bij research datamanagement, door het het prioriteren, in samenspraak met het netwerk, van aandachtspunten.

Adviesgroepleden

Inspiratiebron voor deze werkwijze vormt het Knowledge Exchange-samenwerkingsverband.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult de coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.

Voor de uitwerking van oplossingen verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, DTL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

Open science en LCRDM

Lees meer over 'open science' en LCRDM.

RDM Maillijst

De RDM mailinglijst is belangrijk in onze communicatie.