Over het LCRDM / Bijeenkomsten

Bijeenkomsten 2020

4 feb 2020 rond de vierkante tafels

LCRDM Netwerkdag 3 november 2020 

Op 3 november 2020 vond de derde LCRDM Netwerkdag plaats. Deze bijeenkomst focuste zich op adoptie en de implementatie van RDM advies en tips van de taakgroepen. Bekijk hier het programma. De presentaties vind je hier:

Voer voor psychologen 3 september 2020

Op 3 september 2020 organiseerden DANS en het LCRDM ‘Voer voor psychologen’, een online event speciaal voor onderzoekers in de psychologie, met tools, tips en tricks op het gebied Research Data Management en het delen van data. De presentaties vind je hier.

LCRDM Netwerkdag 4 februari 2020

De eerste netwerkdag van 2020 vond plaats op 4 februari 2020 en stond in het teken van het NWO-plan voor de vorming van DCC's (Data Competence Centers). Voor deze dag werd samengewerkt met Wageningen University & Research. De presentaties vind je hier

LCRDM-network LUSTRUM edition 18th of May 2021

In April 2021, we have reached an important milestone: spring 2021 LCRDM celebrated its fifth birthday! 

This special online LUSTRUM edition of our network-meeting included:

  • Joep van Wijk Dutch Research Council (NWO) | Domain Science on thematic DCCs
  • Silvia Kempers (Projectmanager DCC praktijkgericht onderzoek) needs your input on questions from researchers
  • Jessica Hrudey (Research Data officer, VU) on domain-specific DMPs
  • Erik van den Bergh Coordinator infrastructure WDCC, WU) on linking datasets
  • The DCC spring trainings
  • A carrousel with results from LCRDM taskgroups
  • Lou Woodley, Director at Center for Scientific Collaboration and Community Engagement (CSCCE), on Community Building and Engagement

The detailed program is published here.

Adviesgroep

Adviesgroepleden

Het LCRDM heeft een adviesgroep. De voornaamste taak is het richting geven aan de landelijke samenwerking bij research datamanagement, door het het prioriteren, in samenspraak met het netwerk, van aandachtspunten.

Inspiratiebron voor deze werkwijze vormt het Knowledge Exchange-samenwerkingsverband.

Initiatief en uitvoering

De vereniging van universiteiten (VSNU) uitte haar behoefte aan een compact en slagvaardig coördinatiepunt Research Data Management bij SURF. SURF vervult de coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen, als onderdeel van het SURF-innovatieprogramma Open Science.

Voor de uitwerking van oplossingen verbindt het LCRDM zich met andere RDM-groepen in Nederland, zoals de UKB Werkgroep Research Data (voor ondersteuning), SURF expertisecentra, DTL en Go FAIR (voor diensten en services), en het NPOS (voor beleidsimplementatie).

Over het LCRDM

lcrdm experts in gesprek

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM).

Het LCRDM faciliteert de koppeling tussen beleid en oplossing. Nauwe samenspraak van onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hiervoor cruciaal. Binnen het LCDRM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Het LCRDM brengt onderzoeks-ondersteuners, beleidsmakers, ICT-ers, bestuurders uit uiteenlopende onderzoeksinstellingen en onderzoeksfinanciers bij elkaar. Het LCRDM zorgt voor coördinatie en faciliteert de samenwerking tussen verschillende RDM stakeholders.

Lees meer over de plannen van LCRDM in 2021-2022. 

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Op de pagina Taakgroepen vind je de werkwijze.

Het doel van het LCRDM is om RDM in de onderwijs- en onderzoekspraktijk vanzelfsprekend te laten zijn.

Bijeenkomsten 2019