Open Science en LCRDM

Open science en LCRDM

afbeelding van laptop en meerdere handen

Het LCRDM, SURFacademy, de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit organiseerden in de slipstream van het Nederlandse EU voorzitterschap van 2016 de conferentie Desiging & Shaping Open Science.

Het voorzitterschap leverde de 'Amsterdam Call for Action' op. Dit was de opmaat voor het Nationaal Programma Open Science (NPOS).

NPOS

logo Nationaal Programma Open Science

Het LCRDM draagt bij aan het NPOS-project Professionalisering van opleidingen en training.

OS Communities

kaartje met OSC's in Nederland

De Open Science-communities van onderzoekers organiseren open science-café's voor informele discussie en open science-workshops waar leden praktische adviezen en assistentie krijgen of geven.

Open Boogie

In het voorjaar van 2016 componeerde de bekend​e jazz-musicus Michiel Borstlap zijn Open Boogie. Leitmotiv for open science. Hij deed dit ter gelegenheid van de (elders op deze pagina genoemde) conferentie Desiging & Shaping Open Science.

In het kader van 'open' is de bladmuziek van Borstlaps "Open Boogie" vrij beschikbaar: