Nieuws

 

 • Meld je aan voor de cursus Essentials 4 Data Support van RDNL

  Nieuws - RDNL verzorgt de cursus op 12 mei en 30 juni voor diegenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata; RDNL (Research Data Netherlands) is een samenwerkingsverband van 3TU.Datacentrum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara.

 • Presentaties Designing and Shaping Open Science online

  Nieuws - Alle presentaties van het symposium zijn online beschikbaar. De ruim 100 aanwezigen kwamen samen in Casa400 om te luisteren en actief te discussiëren over Privacy by Design en de rol van 'storks', 'frogs' en 'beavers'. Celina Ramjoué, Hoofd Open Access van de EU deelde het laatste nieuws over de Open Research Data Pilot in Horizon 2020.

 • Kom 5 april naar het Symposium Designing and shaping open science

  Nieuws - Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management, organiseert SURFacademy een Engelstalig symposium over het verantwoord mogelijk maken van Open Science.

 • Juridisch raamwerk voor landelijk research datamanagementbeleid

  Nieuws - Er komt een raamwerk voor juridische ondersteuning met best practices voor onderzoek. Daar gaat de werkgroep Juridische aspecten en zeggenschap onder de vlag van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management mee aan de slag. Op 4 februari hield de werkgroep, geleid door Marlon Domingus (EUR) en Esther Hoorn (RUG), zijn eerste bijeenkomst.

 • Samen onze mijlpalen bereiken op interactief platform

  Nieuws - Via een interactief Sharepoint-platform houden we de community op de hoogte van de voortgang van de expertteams. Zo bundelen en verspreiden we kennis over Research Data Management, zoals best practices en richtlijnen. Ook de resultaten van de quickscan vindt u daar. Het doel is een platform voor dialoog en uitwisseling van kennis en ideeën.

 • Roadmap RDM met focus op vijf vraagstukken uitgestippeld

  Nieuws - Met focus op de 5 vraagstukken juridisch, financieel, data-infrastructuur, ondersteuning van onderzoekers en bewustwording en samenwerking stippelen wij de roadmap uit. Het begin van een uitdagend traject tot eind 2017. Het Landelijk Coördinatiepunt benadert een trekker voor ieder vraagstuk en stelt een team van experts samen.

 • Quickscan geeft stand van zaken RDM

  Nieuws - Wat weten we, wat hebben we, wat doen we al in Nederland op het gebied van RDM? Wat zijn de belangrijkste vraagstukken? Van juli tot september heeft het Landelijk Coördinatiepunt circa dertig experts bij instellingen geïnterviewd.

 • Vijf belangrijkste vraagstukken en stip op de horizon RDM geïdentificeerd tijdens werksessie

  Nieuws - Over een paar jaar is research datamanagement een vanzelfsprekend onderdeel van onderzoek en onderwijs in Nederland. Zo formuleerden de 25 aanwezigen van de werksessie op 21 september de stip op de horizon. Het doel van de werksessie was de conceptversie van de Quickscan en Roadmap van het Landelijk Coördinatiepunt te bespreken en te verbeteren.

 • VSNU roept op tot landelijke aanpak RDM

  Nieuws - De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft SURF gevraagd een landelijk coördinatiepunt Research Data Management te starten. De Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie van de VSNU zag dat er bij universiteiten al veel gebeurt op het gebied van RDM. Zij zien ook dat er behoefte is aan meer coördinatie.