Nieuws

 • Blog: Open Science en privacyrisico's

  26 september 2019

  Lees de nieuwe LCRDM blogbijdrage, ditmaal van Jasper de Groot (UU) over risico's bij open science: "we should think carefully about what we share with whom."

 • Herziene datum "Voer voor Psychologen"

  26 september 2019

  De datum voor de DANS / LCRDM bijeenkomst voor onderzoekers in de psychologie, met tools, tips en tricks op het gebied Research Data Management en het delen van data, is definitief vastgesteld op 24 maart 2020. 

 • 26 November: Erfgoed en wetenschap

  13 september 2019

  Digitalisering werkt door in alle sectoren van de maatschappij. In de Week van het digitale erfgoed (eind november) organiseren LCRDM en het Netwerk Digitaal Erfgoed op 26 november in de Universiteitsbibliotheek Leiden een bijeenkomst om samenwerking tussen erfgoed en wetenschap nader te verkennen.

  foto van twee oudere vrouwen in gesprek op bank met rolluik op achtergrond
 • Essentials 4 Data Support: een update

  19 augustus 2019

  De afgelopen 5 jaar heeft Research Data Netherlands (RDNL) de cursus ‘Essentials 4 Data Support’ aangeboden, een inleidende cursus voor degenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksgegevens. De laatste jaren zijn de ontwikkelingen snel gegaan. De zomerstop van 2019 is gebruikt om de cursus Essentials 4 Data Support aan te passen. Het streven is om alles klaar te krijgen voordat de volgende cursus begint op 10 oktober. Registratie is nog open.

  Afbeelding van RDNL logo
 • Netwerkdag: 29 oktober

  18 juli 2019

  SURF & LCRDM research support en netwerkdag

  De masterclass Research Support wordt dit jaar gecombineerd met de LCRDM pool van experts-netwerkdag. Het thema is: Open Science & FAIR, hoe doe je dat?

  29 oktober 2019, 9-17 uur, Openbare Bibliotheek Amsterdam

  Programma en aanmelding ...

  afbeelding van save the date met lachende gezichten
 • Voer voor psychologen | Herziene datum

  18 juli 2019

  Op 24 maart 2020 [herziene datum] organiseren DANS en LCRDM ‘Voer voor psychologen’, een event speciaal voor onderzoekers in de psychologie, met tools, tips en tricks op het gebied Research Data Management en het delen van data. De middag bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal workshops met onderwerpen zoals FAIR-data, Data Management Plannen, datatags, pseudonimisering en data delen.

  Afbeelding van gesneden en uitgespreide groentes
 • Lees de blog over Ethiek, AVG en RDM

  17 juni 2019

  Lees de nieuwste blog met verslag en presentaties van de studiedag over ethiek, AVG en RDM. De reden achter deze dag was dat de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Decanen Sociale Wetenschappen (DSW), en in het bijzonder Peter van der Heijden (UU), signaleerde dat er momenteel bij verschillende universiteiten binnen de sociale wetenschappen gewerkt wordt aan een samenhangende implementatie en uitvoering van ethiek en datamanagement binnen het bredere kader van de AVG. 

  De studiedag droeg bij aan landelijke afstemming en leidde tot een lijstje met actiepunten op het gebied van ethiek, AVG en RDM om gezamenlijk, op landelijk niveau, mee aan de slag te gaan.

  Naar de blog

  afbeelding van laptop en meerdere handen
 • Datastewardship op de kaart

  20 mei 2019

  Voor alle onderzoeksinstellingen wordt steeds duidelijker dat professionalisering van datastewardship, oftewel research datamanagement, belangrijk is; dat datastewards nodig zijn, en dat de verschillende datastewardship-rollen in een organisatorisch framework moeten worden geplaatst.

  Persbericht 20 mei 2019

  Gezien de heersende onduidelijkheid over de invulling van datastewardship, is een LCRDM taakgroep aan de slag gegaan om in de periode van oktober 2018 tot eind maart 2019 inzichtelijk te maken wat er momenteel binnen Nederlandse instellingen wordt gevraagd, geïmplementeerd en ontwikkeld voor en door datastewards. Op basis van literatuurstudie, analyse van actuele vacatureteksten, een enquête, en een serie interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van datastewardship in Nederlandse onderzoeksinstellingen.

  In het rapport worden drie taakgebieden geïdentificeerd: ‘Embedded en operationeel’, ‘Generiek en advies’ en ‘Beleid, strategie en coördinatie’. Deze geven goed weer waar het zwaartepunt van een datastewardshipfunctie ligt en bieden een basis voor duidelijker taakomschrijvingen.

  Dé generieke of dé operationele datasteward bestaat echter niet. Een zekere mate van flexibiliteit in de invulling van datastewardship-rollen moet daarom zeker behouden blijven.

  Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.2642065). Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM. 

  Medewerkers aan het rapport:

  afbeelding uit Datastewardflyer
 • LCRDM taakgroep geselecteerd door RDA

  16 mei 2019

  "RDA Europe selects 8 projects for funding following its Adoption Open Call" - Een LCRDM taakgroep kan met backing van de RDA aan de slag om de aanbevelingen van de internationale Research Data Alliance wat betreft RDM op het oude continent geadopteerd te krijgen.

  Lees hier de bekendmaking.

  Projectvoorstel

  23 Things Revisited: Field guides to research data management

  'Ondersteunend personeel, zoals datastewards, IT-ondersteuningsmedewerkers, bibliothecarissen of beleidsmedewerkers, hebben vaak verschillende niveaus van kennis van RDM. Ze moeten echter nauw samenwerken om state-of-the-art ondersteuning te bieden aan onderzoekers die op verantwoorde wijze met datamanagement aan de slag willen. De "23 Things" kunnen fungeren als een gedeelde referentietool die het wederzijds begrip verbetert en de samenwerking verbetert. Het kan ook worden gebruikt voor snelle naslag en als richtlijn voor training. We stellen voor om de "23 Things" bij te werken en te richten op de bovengenoemde doelgroepen om nationale adoptie te stimuleren.'

  logo van Research Data Alliance
 • Taart voor de 150e registratie bij de LCRDM Pool van experts

  30 april 2019

  Lena Karvovskaya (Universiteitsbibliotheek Utrecht) bleek de 150e persoon die zich meldde voor de LCRDM pool van experts. Om deze mijlpaal te vieren, brachten we haar een verrassingsbezoek op haar werk, met medeneming van gebak. Lena is werkzaam bij de UU als Research Data Manager en neemt deel aan de LCRDM taakgroep Datacuratie-netwerk. 

  We zijn inmiddels bij de 180 registraties - uiteraard zal pool-deelnemer 200 ook een taart ontvangen. 

  portret van Lena