LCRDM taakgroep geselecteerd door RDA

Inzet voor Europese adoptie van RDM handreiking

16 mei 2019

"RDA Europe selects 8 projects for funding following its Adoption Open Call" - Een LCRDM taakgroep kan met backing van de RDA aan de slag om de aanbevelingen van de internationale Research Data Alliance wat betreft RDM op het oude continent geadopteerd te krijgen.

Lees hier de bekendmaking.

Projectvoorstel

23 Things Revisited: Field guides to research data management

'Ondersteunend personeel, zoals datastewards, IT-ondersteuningsmedewerkers, bibliothecarissen of beleidsmedewerkers, hebben vaak verschillende niveaus van kennis van RDM. Ze moeten echter nauw samenwerken om state-of-the-art ondersteuning te bieden aan onderzoekers die op verantwoorde wijze met datamanagement aan de slag willen. De "23 Things" kunnen fungeren als een gedeelde referentietool die het wederzijds begrip verbetert en de samenwerking verbetert. Het kan ook worden gebruikt voor snelle naslag en als richtlijn voor training. We stellen voor om de "23 Things" bij te werken en te richten op de bovengenoemde doelgroepen om nationale adoptie te stimuleren.'

afneelding van nieuwsheader van RDA