In de pers

15 oktober 2019

Het Datasteward-rapport van de LCRDM taakgroep vindt nog steeds een nieuw publiek.

In het laatste nummer van IP Vakblad voor informatieprofessionals, oktober 2019, staat bijvoorbeeld een artikel waarin het vakblad eigen interviews afneemt naar aanleiding van het rapport. 

Lees genoemd artikel en vele meer op lcrdm.nl/indepers