Handreiking Anonimisering beschikbaar

09 januari 2020

Om datastewards en onderzoeksondersteuners een hulpmiddel te bieden om onderzoekers te helpen de juiste maatregelen te nemen voor veilig gebruik én bescherming van data over mensen in wetenschappelijk onderzoek, heeft de LCRDM taakgroep Anonimisering een generieke matrix opgesteld.  

Nieuwsbericht

Ansichtkaart

Matrix (brochure: checks per risico)

Wat? Om datastewards en onderzoeksondersteuners een hulpmiddel te bieden om onderzoekers te helpen de juiste maatregelen te nemen voor veilig gebruik én bescherming van data over mensen in wetenschappelijk onderzoek, heeft de LCRDM taakgroep Anonimisering een generieke matrix opgesteld.  

Hoe? Het is een template, gebaseerd op het Five Safes Framework, dat je kunt aanpassen aan de context van je eigen instelling, faculteit en/of afdeling door rekening te houden met het bij jou geldende beleid, de richtlijnen, de infrastructuur en de technische oplossingen.
De matrix biedt informatie over o.a. 5 risiconiveaus van identificatie met een generiek voorbeeld voor elk niveau de 5 dimensies van het Framework om per risiconiveau in overweging te nemen. 

Alert! Om onderzoekers er op te attenderen om bij onderzoek met data over mensen altijd contact op te nemen met de privacy experts in hun instelling is ook een speciale ‘ansichtkaart’ ontwikkeld.  

De taakgroep hoopt hiermee bij te dragen aan een bredere discussie over onderzoek met privacygevoelige data in Nederland. Het LCRDM zal in 2020 een landelijke bijeenkomst rond dit thema organiseren.

Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo. Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM: www.lcrdm.nl  / https://doi.org/10.5281/zenodo.3584433.

De LCRDM Taakgroep Anonimisering bestond uit:

Jessica Hrudey (Vrije Universiteit), Jan Lucas van der Ploeg (Universitair Medisch Centrum Groningen – UMCG), Joan Schrijvers (Wageningen University & Research), Arnold Verhoeven (Universiteit Maastricht), Henk van den Hoogen (Universiteit Maastricht/liaison LCRDM adviesgroep), Marjolein Sijbers-Klaver (Universitair Medisch Centrum Utrecht – UMCU), Santosh Ilamparuthi (TU Delft), Toine
Kuiper
(TU Eindhoven), Erik Tjong Kim Sang (eScience Center), Niek van Ulzen (Hogeschool van Amsterdam), Yvonne Drost (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Ingeborg Verheul (LCRDM).

 

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) is een landelijk netwerk van experts op het gebied van research data management (RDM). Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en dagelijkse praktijk. Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. Voor meer informatie zie: www.lcrdm.nl   

Nieuwsbericht

Ansichtkaart

Matrix (brochure: checks per risico)