Archief nieuwskoppen 2015-2018

03 april 2019

Hieronder de nieuwsberichtkoppen zoals verschenen in het vorige 'content management systeem'.

Afbeelding van nieuws dat uit laptop waait

Nieuws dat uit laptop waait

2018

November
Data Steward Questionnaire online

Oktober
LCRDM in SURF Magazine

Nieuwe blog: Grensverleggend samenwerken

Adviesgroepverslagen

Schrijf je in voor seminar en uitreiking Nederlandse Data Prijs

September
Wie helpt er mee? Oproep voor eerste LCRDM Taakgroep 

Herziening Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit verschenen

Augustus
GDPR
 
Inschrijving Essentials 4 Data Support weer geopend

Juli
Save the date: 27 september netwerkbijeenkomst / meetup

Februari
Terugblik op de Conferentie National Cooperation in RDM

2017

December
8 feb Conferentie National Cooperation in RDM: Celebrating Achievements, Shaping Future Directions

November
Consultatieversie Herziene VSNU Gedragscode Persoonlijke Data beschikbaar
 
2e Netwerkbijeenkomst Working on Data Stewardship? Meet your Peers! 1 december in Utrecht

Oktober
24 en 26 oktober consultatierondes VSNU Gedragscode Persoonsgegevens

Juli
Workshop Working on data stewardship? Meet your peers! 3 okt in Utrecht

Juni
Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Samen groeien naar privacy 

Februari
Ervaring met het beoordelen van datamanagementplannen?

Vacature Projectmedewerker / specialist

Januari
Balans tussen gegevensbescherming en aard van wetenschappelijk onderzoek

2016

December
Online platform LCRDM niet bereikbaar tussen 23 en 24 dec
 
Seminar The Making of RDM policy in Wageningen drukbezocht

September
1 dec: Seminar 'The Making of.. Research Data Management Policy'

Juni
Helderheid over Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming voor wetenschappelijk onderzoek

Doet u mee met de nulmeting over Research Data Management in de dagelijkse praktijk?

April
Release Michiel Borstlap's Open Boogie, as a Leitmotiv for Open Science op International Jazz Day 2016

Welke onderzoeker wint de Nederlandse Dataprijs 2016?

Meld je aan voor de cursus Essentials 4 Data Support van RDNL

Presentaties Designing and Shaping Open Science online

Kom 5 april naar het Symposium Designing and shaping open science

Januari
Juridisch raamwerk voor landelijk research datamanagementbeleid

2015

December
Juridisch raamwerk voor landelijk research datamanagementbeleid

September
Roadmap RDM met focus op vijf vraagstukken uitgestippeld

Werksessie 'Roadmap Research Data Management'

Quickscan: Stand van zaken

Mei
VSNU roept op tot landelijke aanpak

De vereniging van universiteiten (VSNU) heeft SURF gevraagd een landelijk coördinatiepunt Research Data Management te starten. De Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie van de VSNU zag dat er bij universiteiten al veel gebeurt op het gebied van RDM. Zij zien ook dat er behoefte is aan meer coördinatie.

Rol van SURF
Het plan om een compact en slagvaardig coördinatiepunt in te richten sluit nauw aan bij de ambities van SURF. Het onderdeel Duurzame datadiensten in het SURF Meerjarenplan 2015-2018 geeft dit weer. 
SURF vervult de coördinerende rol in het proces om RDM een stap verder te brengen. In concreto pakt werkmaatschappij SURFsara de uitvoering op in nauwe samenwerking en afstemming met Research Data Netherlands (RDNL)-partners 3TU.Datacentrum en Data Archiving and Networked Services (DANS).

Krachten bundelen
Universiteiten, UMC’s, hogescholen en onderzoeksinstellingen buigen zich al enige tijd over het Research Data  Management  (RDM)-vraagstuk. Veel waardevolle initiatieven bevatten ieder delen van het antwoord. Als we deze kennis delen, kunnen we de antwoorden optellen. Zo bundelen we onze krachten. Zo integreren we Research Data Management in de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zodat onderzoek bruikbaar, duurzaam en integer kan excelleren. Optimaal beheer en gebruik van data leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en scheppen kansen voor wetenschappelijke doorbraak.