26 November: Erfgoed en wetenschap

13 september 2019

Digitalisering werkt door in alle sectoren van de maatschappij. In de Week van het digitale erfgoed (eind november) organiseren LCRDM en het Netwerk Digitaal Erfgoed op 26 november in de Universiteitsbibliotheek Leiden een bijeenkomst om samenwerking tussen erfgoed en wetenschap nader te verkennen.

Erfgoed en wetenschap

foto van twee oudere vrouwen in gesprek op bank met rolluik op achtergrond

In deze netwerkbijeenkomst komen de erfgoed- en de onderzoekswereld samen: waar zien we gedeelde belangen, principes en doelgroepen? Waar kunnen de netwerken elkaar versterken? Zien we kansen om verbindingen te leggen tussen erfgoed en wetenschap?

Digitalisering werkt door in alle sectoren van de maatschappij. Niet alleen in de erfgoedsector, maar ook in de wetenschap. Bibliotheken, archieven en musea werken aan het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van hun (digitale) collecties. Nieuw is dat de NDE digitaal-erfgoed-coaches erfgoedinstellingen daarbij helpen.

Binnen het LCRDM werken onderzoeksondersteuners (of zo je wilt: datastewards) samen om de onderzoekers op de universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen te helpen zo goed mogelijk om te gaan met hun data volgens de FAIR-principes: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

Het is niet toevallig dat we te gast zijn bij de Universiteitsbibliotheek in Leiden hier komen erfgoed en wetenschap al van nature bij elkaar.

Save the date!

Aanmelden voor deze bijeenkomst is nu nog niet mogelijk. Zodra er meer informatie is, lees je het op weekvanhetdigitaalerfgoed.nl/events/.