Consultatieversie Herziene VSNU Gedragscode Persoonlijke Data beschikbaar

07 NOV 2017

De Juridische Werkgroep van het Coördinatiepunt werkt op verzoek van de VSNU aan de herziening van deze gedragscode. De consultatieversie is nu online beschikbaar in het Nederlands.

Doel

Het doel is om de Gedragscode Persoonlijke Data geschikt te maken voor  wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ontwikkelingen in open science.

Meer informatie

Op maandag 13 november vindt bij de Universiteit Utrecht een bijeenkomst plaats waarbij Gedragscode en AVG centraal staan.

Laatste wijziging op 07 nov 2017