Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

20 JUN 2017

In veel wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikgemaakt van persoonsgegevens. De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Het aantal verschillende gegevensbestanden neemt in de digitaliserende samenleving sterk toe. Big data komen voor in alle elementen van de samenleving: van gezondheidszorg tot economie, van onderwijs tot wetenschap. Er ontstaan niet alleen nieuwe data, maar er worden ook nieuwe combinaties gemaakt van bestaande gegevens. Daarnaast worden de infrastructuur en de verwerkingstechnieken aangepast.

De gedragscode geeft als belangrijke richtlijnen dat onderzoekers persoonsgegevens alleen voor onderzoek, dus voor een wetenschappelijke publicatie, gebruiken. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn.

U kunt de gedragscode hier vinden. De bijlage bij de gedragscode treft u hier aan.

Nieuwe code

In mei 2018 treedt nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook is de omgeving waarin we werken in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Om die reden werkt de VSNU samen met experts aan een nieuwe gedragscode.

Doel gedragscode

Doelstelling is om een nieuwe gedragscode op te stellen die moet bijdragen aan de juiste toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij zal de code praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en onderzoeksondersteuners.

Denkt u mee?

We roepen deskundigen en onderzoekers op om ons te voeden met vragen en suggesties. In de loop van 2017 organiseren wij klankbordsessies bij de universiteiten. We informeren u dan over de tussentijdse resultaten en de planning.

Meer informatie over de AVG is te vinden:
·   Autoriteit Persoonsgegevens – 10-stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet
·   Werkgroep Juridische aspecten en Zeggenschap van LCRDM
·   VSNU Code persoonsgegevens - Informatie over de code persoonsgegevens is ook te vinden op de website van de VSNU

Contact

 

Laatste wijziging op 20 jun 2017