Nieuws

 • Lees de blog over Ethiek, AVG en RDM

  17 juni 2019

  Lees de nieuwste blog met verslag en presentaties van de studiedag over ethiek, AVG en RDM. De reden achter deze dag was dat de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Decanen Sociale Wetenschappen (DSW), en in het bijzonder Peter van der Heijden (UU), signaleerde dat er momenteel bij verschillende universiteiten binnen de sociale wetenschappen gewerkt wordt aan een samenhangende implementatie en uitvoering van ethiek en datamanagement binnen het bredere kader van de AVG. 

  De studiedag droeg bij aan landelijke afstemming en leidde tot een lijstje met actiepunten op het gebied van ethiek, AVG en RDM om gezamenlijk, op landelijk niveau, mee aan de slag te gaan.

  Naar de blog

  afbeelding van laptop en meerdere handen
 • Datastewardship op de kaart

  20 mei 2019

  Voor alle onderzoeksinstellingen wordt steeds duidelijker dat professionalisering van datastewardship, oftewel research datamanagement, belangrijk is; dat datastewards nodig zijn, en dat de verschillende datastewardship-rollen in een organisatorisch framework moeten worden geplaatst.

  Persbericht 20 mei 2019

  Gezien de heersende onduidelijkheid over de invulling van datastewardship, is een LCRDM taakgroep aan de slag gegaan om in de periode van oktober 2018 tot eind maart 2019 inzichtelijk te maken wat er momenteel binnen Nederlandse instellingen wordt gevraagd, geïmplementeerd en ontwikkeld voor en door datastewards. Op basis van literatuurstudie, analyse van actuele vacatureteksten, een enquête, en een serie interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van datastewardship in Nederlandse onderzoeksinstellingen.

  In het rapport worden drie taakgebieden geïdentificeerd: ‘Embedded en operationeel’, ‘Generiek en advies’ en ‘Beleid, strategie en coördinatie’. Deze geven goed weer waar het zwaartepunt van een datastewardshipfunctie ligt en bieden een basis voor duidelijker taakomschrijvingen.

  Dé generieke of dé operationele datasteward bestaat echter niet. Een zekere mate van flexibiliteit in de invulling van datastewardship-rollen moet daarom zeker behouden blijven.

  Rapport, infographic en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.2642065). Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM. 

  Medewerkers aan het rapport:

  afbeelding uit Datastewardflyer
 • LCRDM taakgroep geselecteerd door RDA

  16 mei 2019

  "RDA Europe selects 8 projects for funding following its Adoption Open Call" - Een LCRDM taakgroep kan met backing van de RDA aan de slag om de aanbevelingen van de internationale Research Data Alliance wat betreft RDM op het oude continent geadopteerd te krijgen.

  Lees hier de bekendmaking.

  Projectvoorstel

  23 Things Revisited: Field guides to research data management

  'Ondersteunend personeel, zoals datastewards, IT-ondersteuningsmedewerkers, bibliothecarissen of beleidsmedewerkers, hebben vaak verschillende niveaus van kennis van RDM. Ze moeten echter nauw samenwerken om state-of-the-art ondersteuning te bieden aan onderzoekers die op verantwoorde wijze met datamanagement aan de slag willen. De "23 Things" kunnen fungeren als een gedeelde referentietool die het wederzijds begrip verbetert en de samenwerking verbetert. Het kan ook worden gebruikt voor snelle naslag en als richtlijn voor training. We stellen voor om de "23 Things" bij te werken en te richten op de bovengenoemde doelgroepen om nationale adoptie te stimuleren.'

  logo van Research Data Alliance
 • Taart voor de 150e registratie bij de LCRDM Pool van experts

  30 april 2019

  Lena Karvovskaya (Universiteitsbibliotheek Utrecht) bleek de 150e persoon die zich meldde voor de LCRDM pool van experts. Om deze mijlpaal te vieren, brachten we haar een verrassingsbezoek op haar werk, met medeneming van gebak. Lena is werkzaam bij de UU als Research Data Manager en neemt deel aan de LCRDM taakgroep Datacuratie-netwerk. 

  We zijn inmiddels bij de 180 registraties - uiteraard zal pool-deelnemer 200 ook een taart ontvangen. 

  portret van Lena
 • Seminars over Juridische aspecten van RDM

  11 maart 2019

  Aanmelding voor twee nieuwe seminars staat open, met name bedoeld voor informatiespecialisten en onderzoeksondersteuners werkzaam binnen het hbo.

  In april 2018 vond bij SURF in Utrecht het eerste van drie dezelfde seminars plaats over Juridische aspecten van datamanagement, georganiseerd door het auteursrechteninformatiepunt uit het HBO (NAI) in samenwerking met het LCRDM.

  Deelnemers leren tijdens dit event over de AVG, auteursrechtelijke kwesties en andere juridische aspecten van data in het hbo. 

  (Inhoudelijk gaat het om hetzelfde seminar: deelnemers aan van de drie seminars wordt afgeraden om opnieuw deel te nemen.)

  Voor 2019 staan de volgende twee seminars open voor aanmelding:

  De presentaties van Esther Hoorn (RUG) en Marlon Domingus (EUR) van de eerste seminar op 24 april 2018 staan online in een video-opname. LCRDM coördinator Ingeborg Verheul presenteerde er het LCRDM model en platform. Voor meer informatie klik op de link bij een van de genoemde data.

 • LCRDM februari update

  11 maart 2019

  Het eerste half jaar LCRDM nieuwe stijl is omgevlogen. De februari-update geeft een overzicht van alle activiteiten en een korte blik vooruit.

  afbeelding van de LCRDM update nieuwsbrief