Netiquette

De kwaliteit van de RDM-discussielijst staat of valt met de bijdragen van deelnemers. Hieronder volgen aanbevelingen en tips om ergernissen bij mededeelnemers te voorkomen:

 1. Een antwoord gaat standaard naar alle lijstdeelnemers. Bedenk dus goed, voordat je een mail beantwoordt en verstuurt, of dat in jou geval nodig/zinvol is, of dat je alleen de afzender wenst te bereiken.
 2. Zoek voor je een vraag stelt eerst in het RDM-archief met oude berichten of je vraag al eerder werd gesteld en je daar wellicht het antwoord kunt vinden.
 3. Beantwoord vragen fatsoenlijk en zakelijk van toon. Vermijd persoonlijke aanvallen of sarcastische reacties: het kan mededeelnemers er van weerhouden (spontaan)te reageren.
 4. Vermeld in het subject-veld in minimaal 2 woorden kernachtig je onderwerp van discussie, dit vergemakkelijkt het terugzoeken op onderwerp in het lijstarchief. Vermijd in het subject-veld dubbelzinnig taalgebruik.
 5. Formuleer je vraag/mededeling eenduidig, kort en bondig. Houd bij de formulering van je vraag/mededeling rekening met de diverse kennisniveaus van de RDM-abonnees. Een korte introductie - in plaats van direct jargon-gebruik - kan verhelderend werken.
 6. Het wordt op prijs gesteld wanneer antwoorden op gestelde vragen (welke niet naar de lijst maar alleen naar de vragensteller werden verzonden) door de vragensteller middels een beknopte samenvatting naar de lijst worden gestuurd.
 7. Verstuur (liefst) geen attachments: deze kunnen zowel door grootte als door de mogelijke virussen iritaties veroorzaken. 
 8. Maak bij langere afwezigheid(bijvoorbeeld vakantie) gebruik van de pauzeer-optie waarmee je de ontvangst van RDM-mailtjes tijdelijk kunt onderbreken. Hiermee voorkom je voor de overige abonnees hinderlijke automatische "out-of-office" meldingen.
 9. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over RDM zelf? Stuur dan een bericht naar de lijstbeheerder.
 10. Vermijd kwesties die snel tot welles/nietes-discussies leiden, bijvoorbeeld: is X beter dan Y. Vuistregel: plaats maximaal twee bijdragen per discussie-onderwerp. Daarna val je bijna altijd in herhalingen.
 11. Het posten van een RDM-gerelateerde commercië​​le boodschap is toegestaan, mits deze eenmalig is en de toon van het bericht zakelijk.
 12. Op RDM is elk gespreksonderwerp geoorloofd dat een relatie met de datamanagementpraktijk heeft.
 13. Bij flame wars en bij discussies die niet terzake of te langdradig zijn, of bij buitensporig misbruik van RDM voor persoonlijke of commerci​ele doeleinden (bijvoorbeeld spam) zal de lijstbeheerder ingrijpen. Meestal gebeurt dat op een corrigerende manier, bij voorkeur achter de schermen; in zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een deelnemer van de lijst wordt verwijderd. 

[ Met dank aan nedbib.reuser.biz ]​

​De RDM-discussielijst​ wordt niet gemodereerd. De lijstbeheerders houden zich hoofdzakelijk bezig met technisch lijstbeheer.​