National Collaboration in RDM - ter gelegenheid van drie jaar LCRDM

 

Celebrating Achievements, Shaping Future Directions

Conference organised by the National Coordination Point Research Data Management / Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management in cooperation with SURF Academy. Thursday February 8, 2018 Geertekerk, Utrecht.

Henk van den Hoogen, LCRDM-werkgroeplid en Programma Manager Onderzoeksondersteuning & Strategisch Coördinator PURE, UM Publications en Repository​, Maastricht University, deelt hieronder enkele van zijn observaties.

"Donderdag 8 februari is het driejarig bestaan van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) 'gevierd' met een congres in Utrecht. 160 deelnemers, grotendeels data-ondersteuners en beleidsmedewerkers, aangevuld met enkele wetenschappers en bestuurders hebben het belang van RDM en samenwerking in het bredere perspectief van Open Science bediscussieerd.

Een viertal wetenschappers, waaronder Gerard Swaen, epidemioloog UM, gaven vanuit verschillende disciplines aan wat goed/FAIR RDM voor hun domein betekent.

De lezingen staan hieronder vermeld.

 Enkele observaties:

  • Expliciete aandacht voor waardering van de onderzoeker om data FAIR te maken, heeft nog onvoldoende prioriteit: in periodieke gesprekken tussen promovendus en begeleider en in jaargesprekken dient datamanagement onderdeel onderwerp te zijn.
    => vanuit LCRDM-werkgroep Engagement is een notitie in voorbereiding om RDM expliciet(er) in het Standaard Evaluatie Protocol opgenomen te krijgen.
  • Pleidooi om alle nieuwe onderzoekers standaard te trainen in goed datamanagement als logisch onderdeel van good research practice. Doel: RDM internaliseren in gedrag van onderzoekers.
  • Gerard Swaen hield een warm pleidooi om bij de omgang met data (beginnend bij datamanagementplannen) –bij voorkeur geïntegreerd- aandacht te schenken aan opstellen/bijhouden en archivering van onderzoeksprotocollen.
    => datastewards in faculteiten dienen hier samen met datamanagers van ondersteunende eenheden op te trekken.
  • Integratie van 'wetenschapsethiek' en datamanagement: m.n. bij niet-WMO plichtig onderzoek is sprake van vrijblijvendheid mbt toetsing van onderzoek bij ethische commissie. Een klein deel van de onderzoeken die daar besproken worden (ervaring TiU) bevat een uitgewerkt datamanagementplan, wat ook een basis vormt voor ethisch correcte omgang met onderzoekdata.
    => pleidooi voor de opzet van lokale platformen waar vertrouwde ethische aspecten gecombineerd aan de orde komen met de wijze waarop datamanagement wordt opgepakt. Samenwerking dient hier gezocht te worden tussen Academische Zaken, UB/ICTservices, FG/JZ. Hierdoor worden beide aspecten niet in isolatie benaderd/behandeld. Zo'n platform dient als soort one-stop-shop waarbij de onderzoeker zich geen zorgen hoeft te maken wat waar besproken moet worden: sommige vragen tbv CISO/FG, andere vragen tbv ethische commissie en weer andere tbv datamanager."

Henk van den Hoogen, 14-02-2018​

Have a look at the photo's ​ 
Would you like to use the photo's? Please get in touch with LCRDM or the photographer.

Programme

Welcome Keynote The landscape of RDM and the role of LCRDM by Paul Rullmann - Chair of the Supervisory Board SURF

A Double Interview: The importance of RDM and cooperation in the broader perspective of open science
Karel Luyben - Rector TU Delft (2010-2017) & Wilma van Wezenbeek - Librarian TU Delft / Chair UKB (Dutch Consortium of University Libraries and National Library of the Netherlands) ​

In the Picture  A glimpse of the National Cordination Point Research Data Management. The Kaleidoscope on Cooperation - short film (in selfie style)

Walking-Talking coffee & Marketplace - A lively presentation of the work of LCRDM activities

a.o. The responsible researcher - a Socratic dialogue by Arjan van Hessen and Marlon Domingus (Dutch)

LCRDM 2015-2017: Looking back: an overview with highlights and lessons learned​ by Ingeborg Verheul ​- Coordinator LCRDM

The Researchers PerspectiveWish list for RDM support 2018 -2020

Willem Jan Knibbe​- Policy Director Wageningen Data Competence Center WUR
Gerard Swaen- Senior Epidemiologist/Associate Professor Maastricht University
Lex Heerma van Voss  - CEO  Huygens ING Institute for Dutch History KNAW
Fons van de Vijver-​ Professor Cross Cultural Psychology Tilburg University / voorzitter van de wetenschappelijke en ethische commissie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences​

Work Café: Future (LC)RDM giving the national cooperation more body and content

handwritten question card

Collected questions (Dutch)

Panel discussion  lead by Jacquelijn Ringersma (Coordinator Data Management WUR​)

Hilde van Wijngaarden - Librarian VU Amsterdam
Maarten van Bentum - Data Manager TU Twente
Esther Hoorn - Lawyer, Legal Advisor RUG
Ingrid Dillo - Deputy Director DANS

Closing Key Note: RDM and Societal Impact​ by Valerie Frissen CEO at SIDN Fund and Professor of ICT & Social Change Erasmus University Rotterdam

Read the blogs of Dick VestdijkFrans Huigen​, Jasper van Dijck​Henk van den Hoogen​ and Ingeborg Verheul​

 Or have a look at the photo's ​ 
 Would you like to use the photo's? Please get in touch with LCRDM or the photographer.

foto met tekst bij LCRDM conferentie
schema over lcrdm met fotos leden en organisatiepijlen