LCRDM taakgroepen

Privacyrisico's

Brievenbus met Private aanduiding

Een DPIA per onderzoeksscenario uitvoeren en onderhouden, zodat bij nieuw onderzoek een scenario geselecteerd kan worden.

Pitch en team

Lees hier de blog van Jasper de Groot.

Beleid bij samenwerking

afbeelding bij tg beleid

Inventarisatie van instellings-overstijgende onderzoeksprojecten (use cases), signalering knelpunten en incompatibel beleid en het beschrijven implicaties en oplossingen.

Pitch en team

Adoptie "23 Things"

afbeelding bij tg RDA projectvoorstel

Een bredere adoptie van de bestaande RDA (Research Data Alliance Europe) handreiking "23 Things - Libraries for Research Data"​.

Pitch en team

Pseudonimisering √2019

Datacuratie √2019

VRE/Workspace √2019

Taakgroepen

tekening van groep in overleg

De taakgroepen worden door de adviesgroep samengesteld per ingediend vraagstuk. Voor de samenstelling wordt geput uit de pool van experts, via een pitch, en eventueel aangevuld met deskundigen. De taakgroepen worden idealiter begeleid door een procesbegeleider of consultant. De motivatie van de taakgroepleden is: 'met dit onderwerp moet ik ook iets in mijn eigen werkomgeving'.

Lees meer over het pitchen van nieuwe taakgroepen.

Datastewardship √2019

"23 Things" Grant √2019

Werkgroepen 2015-2017