Infrastructuur

De door de LCRDM werkgroep in 2017 ontwikkelde referentie-architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten. De architectuur geeft aan waar de beleidsovergangen zitten, waar welke diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt.

Deze referentiearchitectuur zal ook input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur.

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur (2016-2017) heeft een aantal principes naar voren gehaald, die bepalend zijn voor de structuur van de referentiearchitectuur voor wetenschappelijk onderzoek:

  1. Neem de collaboratie als uitgangspunt in plaats van de instelling 
  2. Federatieve samenwerking: Gedistribueerd en federatief infrastructuur- en datamanagement, federatieve IT governance. 
  3. Paradigma shift in de onderzoekswerkplek: Virtuele collocatie onderzoeksgroepen en gedeelde resources
  4. Ondersteun beleidsovergangen gedurende hele data life cycle
  5. Ontzorg in RDM met IT: Maak data management verantwoordelijkheid onderzoeker haalbaar

Bekijk de afbeelding en lees verder voor de toelichting bij de principes, en meer.

LCRDM - samenhang

Het LCRDM biedt naast architectuur-documenten ook een catalogus (in aanbouw) aan van opslagdiensten, die als input en verantwoording kan dienen voor catalogi per instelling:

LCRDM - catalogus

De onderzoeker die zich wendt tot de lokale ondersteuningsbalie zal adviezen krijgen voor een selectie diensten die in de lokale praktijk gebruikt worden en die qua kenmerken voldoen aan lokale datamanagement- en privacy-eisen. De LCRDM dienstencatalogus zal kunnen helpen om een onderbouwde keuze voor een datadienst te maken of nieuwe diensten te signaleren bij beleidsmakers.

Lees meer over de LCRDM referentie-architectuur.