Datasteward

Handreikingen rondom de rol van datasteward.

Hier komen (half april) het eindverslag en de bijbehorende flyer van de taakgroep Datasteward.