Handreikingen: Privacy

Reference card: Anonimiseren

afbeelding van beide zijden van een ansichtkaart over anonimisering

Handzaam referentie-kaartje (voor downloaden print) geeft enkele punten om aan te denken bij de omgang met persoonlijke gegevens.

Ansichtkaart

Matrix (brochure: checks per risico)

Reference card: Pseudonimiseren

Kop van flyer met Pseudonimiseringsbasisstappen

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) geeft 9 basisstappen voor pseudonimisering bij kleinschalig onderzoek.

Flyer

Rapport (survey, aanbevelingen)

Reference card: "How?"

afbeelding Hoe om te gaan met Privacy flyer

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) maakt inzichtelijk hoe met privacy om te gaan.

Flyer

Aanpassen

Reference card: "What?"

afbeelding Wat is Privacy flyer

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) maakt inzichtelijk wat privacy inhoudt.

Flyer

Aanpassen

Reference card: "Why?"

afbeelding Waarom Privacy flyer

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) maakt inzichtelijk waarom zorgvuldig met privacy moet worden omgegaan.

Flyer

Aanpassen

Training

afbeelding van privacy online cursus

De online training 'Privacy in onderzoek' maakt inzichtelijk wat de AVG (GDPR) betekent voor de onderzoeker. De minicursus is gemaakt door werkgroeplid Marlon Domingus in samenwerking met SURF.

Online training

Dia's behorend bij een face to face vervolgsessie:

Dia's

Informed Consent

fragment van informed consent form 2019

Bij onderzoek met privacygevoelige data is het belangrijk dat vooraf een 'informed consent'-formulier wordt ingevuld. ​Het LCRDM heeft een pagina met enkele aanpasbare modellen:

Aanpassen

Poster: Flowchart

afbeelding van kop van flowchart zorgdossiers

Flowchart voor hergebruik van gegevens uit zorgdossiers ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Flowchart met toelichting

Flyer: omgang persoonsgegevens

afbeelding GDPR coalition 123456

Handreiking vanuit de "GDPR Awareness Coalition" over 'responsible use of personal data before, during and after research'.

Flyer

Flyer: Privacy Impact

afbeelding pia metrokaart klein

Route-kaart (voor download en print) voor een eerste privacy impact assessment.

Flyer

Dia's Toelichtingen per 'station'

GDPR Maturity Model

afbeelding van kop Maturity model

In hoeverre komt een instelling tegemoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens? Het GDPR Maturity Model geeft inzicht in welke fase de organisatie zich bevindt.

Model

Lees de​ bijbehorende LCRDM blog bij het model van Marlon Domingus, Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van WBP naar AVG

afbeelding van kop wbp avg flyer

Overeenkomsten en verschillen tussen de oude wet (WBP) en de nieuwe verordening (AVG). Deze flyer wordt beschikbaar gesteld door Marlon Domingus.

Flyer

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

Essentials-cursus

Adviezen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelde een website open waarop reacties op de uitvoeringswet voor de AVG gegeven konden worden. Op uitnodiging van de VSNU hebben de juridische werkgroep van het LCRDM (2016-2017) en het academische Landelijk Juristen Overleg een reactie ingestuurd. 

De werkgroep gaf ook feedback op de Richtlijn Archivering van het disciplineoverleg Sociale Wetenschappen alsmede op het concept van de inmiddels verschenen VSNU Gedragscode Integriteit.

​De VSNU heeft na de invoering van de eerdere Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek met persoonsgebonden gegevensNaar aanleiding van de AVG wordt deze Gedragscode herzien door enkele leden van de LCRDM werkgroep Juridische Aspecten (2015-2017). De eerste openbare versie verschijnt in 2019.