Handreikingen: Internationaal

RDA projectvoorstel

afbeelding persoon die wereldbol vasthoudt

Het internationale werkverband Research Data Alliance (RDA) schreef een call uit voor organisaties die de adoptie van bestaande RDA aanbevelingen & resultaten willen bevorderen.

Op basis van de lijst beschikbare recommendations diende de LCRDM Taakgroep "RDA Projectvoorstel" een voorstel in voor de verspreiding van een niet-technische handreiking: 23 Things - Libraries for Research Data​.​

Adoption grant.pdf
Work plan.pdf (update bij implementatieplan)
Gannt chart.pdf (update bij implementatieplan)
Budget_23Things_proposal.pdf
Advisory Board Recommendation Letter.pdf

Begin mei 2019 werd het voorstel geaccepteerd. Hierna is de taakgroep uitgebreid met aanvullende expertise. Het projectvoorstel is inmiddels omgewerkt naar een implementatieplan.

Implementation Plan

Als eerste intermediate deliverable heeft de taakgroep een update van de "23 Things" voor de Nederlandse community verzorgd.

23 Things Updated version  

Feedback gevraagd!

fragment RDA 23 Things updated versie

Als eerste intermediate deliverable heeft de taakgroep een update van de "23 Things" voor de Nederlandse community verzorgd. Uw opmerkingen zijn welkom! Schrijf ze hier: edu.nl/7uvqx (NB gebruik 'Suggesties' uit het Edit-menu en/of 'Opmerkingen' uit het Invoegen-menu). Graag vóór 27-10.

23 Things Updated version 

Lees de tweede blog in de serie over het LCRDM RDA 23 Things project - over de serie sprints die de input opleverde voor de hierboven uitgebrachte versie. Een nieuwe ronde sprints staat gepland.

A thing for 'Things'

Open Boogie

Afbeelding van bladmuziek en pianotoetsen

Bladmuziek

In het voorjaar van 2016 componeerde de bekend​e jazz-musicus Michiel Borstlap zijn Open Boogie. Leitmotiv for open science. Hij deed dit ter gelegenheid van de conferentie Desiging & Shaping Open Science, georganiseerd door LCRDM, RUG en Erasmus, in de slip stream van het Nederlandse EU voorzitterschap. Eén van de speerpunten van dit voorzitterschap was 'open science'. Het leverde de Amsterdam Call for Action op dat uiteindelijk de  opmaat bleek voor het Nationaal Plan Open Science. (Het videoverslag van de conferentie Designing & Shaping Open Science bestaat uit zes delen.) ​

In het kader van 'open' is de bladmuziek van Borstlaps "Open Boogie" vrij beschikbaar.

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

RDA NL

RDA NL node logo

De Research Data Alliance is een wereldwijd werkverband met 7000+ leden waarin onderzoekers en data professionals elkaar vinden om op vrijwillige basis in werkgroepen te werken aan het wegnemen van (veelal technische) barrières bij het delen van data. 

In 2018 startte een nationale werkgroep, RDA-NL. De werkgroep onderhoudt contacten met research communities, organiseert activiteiten en verspreidt RDA-outputs. Het LCRDM is lid van deze werkgroep.

RDA-NL

Internationale links