Handreikingen: Infrastructuur

Documenten: Framework

Afbeelding van architectuur template

Er is een onderscheid tussen het LCRDM Referentie-architectuur framework en de LCRDM referentie-architectuur zelf.

Doel

Onderstaande knop leidt naar het template dat is gebruikt om aan de hand van use cases op zoek te gaan naar de common denominators als inhoud voor de referentie-architectuur.

Template

Poster: voorbeeld met GDPR

afbeelding van architectuur voorbeeld

Een voorbeeld van een uitwerking die gebruik maakt van het LCRDM framework, vanuit de policy view van de GDPR:

Poster

Gedeelde documenten

afbeelding van samenhang infrastructuuronderdelen

Alle architectuurdocumenten treft u in de folder van de LCRDM werkgroep (2016-2017) Faciliteiten en Datainfrastructuur, op het LCRDM wiki-platform:

Documenten

Poster: Federatieve samenwerking

afbeelding van een voorbeeld van federatieve collaboratie

Een visuele neerslag van hoe federatieve samenwerking door alle architectuurlagen heen gaat:

Poster

Dienstencatalogus

Afbeelding van een computerscherm met de catalogus

De onderzoeker die zich wendt tot de lokale ondersteuningsbalie zal een selectie diensten geadviseerd krijgen die in de lokale praktijk gebruikt worden en die qua kenmerken voldoen aan lokale datamanagement- en privacy-eisen. 

De LCRDM dienstencatalogus kan de ondersteunende staf helpen om een onderbouwde keuze te maken voor een datadienst. Ook kan het hen helpen nieuwe diensten te signaleren bij beleidsmakers.​

Catalogus (proof of concept)

Begrippenlijst

afbeelding van scrabble letters

Het is van groot belang dat interpretaties van begrippen niet te zeer uiteenlopen in de communicatie rondom research data management. De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur (2016-2017) heeft een lijst van begrippen aangelegd, in eerste instantie zoals deze door de werkgroepen van het LCRDM worden gehanteerd. In deze glossary is de begrippenlijst van Data4Lifesciences opgenomen, een project van de NFU. ​​

De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en men is gestart met het vullen daarvan. Iedereen kan er een bijdrage schrijven.

Begrippenlijst Glossary

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.