xHandreikingen: Infrastructuur

Een virtuele omgeving op maat

tekening van mensen rondom beeldscherm

Een virtual research environment (VRE) is een virtuele werkomgeving voor onderzoekers. De LCRDM Taakgroep Research Workspace heeft een infographic ontwikkeld die te gebruiken is in gesprekken met bestuurders, beleidsmakers of onderzoekers, als hulpmiddel bij de verkenning van de waarden van VRE's.

Infographic

Begrippenlijst

afbeelding van scrabble letters

Het is van belang dat interpretaties van begrippen niet te zeer uiteenlopen in de communicatie rondom research data management.

Begrippenlijst Glossary

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur (2016-2017) heeft een lijst van begrippen aangelegd, in eerste instantie zoals deze door de werkgroepen van het LCRDM worden gehanteerd.

In deze glossary is de begrippenlijst van Data4Lifesciences opgenomen, een project van de NFU. ​​De lijst wordt door de taakgroepen aangevuld waar nodig.

De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en is een levend document. Iedereen kan er een bijdrage schrijven.

Begrippenlijst Glossary

Poster: voorbeeld met AVG

afbeelding van architectuur voorbeeld

Een voorbeeld van een uitwerking die gebruik maakt van het LCRDM framework, een uitwerking van wat er bij de inrichting van de workflow komt kijken om te kunnen garanderen dat er wordt voldaan aan de AVG:

Poster

Dienstencatalogus (PoC)

Afbeelding van een computerscherm met de catalogus

De dienstencatalogus is een 'proof of concept' gebaseerd op de Leidse Dienstencatalogus (anno 2017) die door de voormalige LCRDM werkgroep 'Faciliteiten en Datainfrastructuur' is bewerkt.

De Universiteit Leiden werkt inmiddels aan een doorontwikkeling van de catalogus voor intern gebruik.

Catalogus (met toelichting)

Documenten: Framework

Afbeelding van architectuur template

Er is een onderscheid tussen het LCRDM Referentie-architectuur framework en de LCRDM referentie-architectuur zelf.

Doel

Onderstaande knop leidt naar het template dat is gebruikt om aan de hand van use cases op zoek te gaan naar de common denominators als inhoud voor de referentie-architectuur.

Template

Vernieuwde HORA

SURF Nieuws 03 oktober 2019: H​ORA verbeterd voor het onderzoeksveld​​

Poster: Federatieve samenwerking

afbeelding van een voorbeeld van federatieve collaboratie

Een visuele neerslag van hoe federatieve samenwerking door alle architectuurlagen heen gaat:

Poster

Essentials-cursus

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.