Handreikingen: Incentives

Poster: Incentives RDM

afbeelding Incentives-poster

Poster

Een waardering toegekend aan goede omgang met data en aan data als output kan een belangrijke incentive voor onderzoekers zijn.

Shades of Open

fragment van flyer over shades of open

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) met mogelijke variaties in de openstelling van data, alle acceptabel onder de A van FAIR.

Flyer

Advies: Evaluatie

afbeelding sep advies

Advies

Tot op heden worden onderzoekers vooral gewaardeerd op basis van het aantal artikelen dat ze hebben gepubliceerd in zekere gerenommeerde tijdschriften.

Het zou mooi zijn als ook de omgang met onderzoeksdata (kwalitatieve RDM) zou meetellen in de waardering van onderzoeker en onderzoek. Het instrument om dat te bewerkstelligen is het SEP, het Standaard Evaluatie Protocol.

In goed overleg met stakeholders schreef in 2017 een LCRDM-werkgroep een notitie over evaluatie van onderzoeksdata-management die heeft gediend als input van een SEP-review-werkgroep van VSNU, KNAW en NWO.

Lees meer op de LCRDM wiki ...

Lees ook dit nieuwsbericht van april 2019: NWO nieuws ...

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

Essentials-cursus