Handreikingen: Incentives

Poster: Incentives RDM

afbeelding Incentives-poster

Poster

Een waardering toegekend aan goede omgang met data en aan data als output kan een belangrijke incentive voor onderzoekers zijn.

Advies: Evaluatie

afbeelding sep advies

Advies

Tot op heden worden onderzoekers vooral gewaardeerd op basis van het aantal artikelen dat ze hebben gepubliceerd in zekere gerenommeerde tijdschriften.

Het zou mooi zijn als ook de omgang met onderzoeksdata (kwalitatieve RDM) zou meetellen in de waardering van onderzoeker en onderzoek. Het instrument om dat te bewerkstelligen is het SEP, het Standaard Evaluatie Protocol.

In goed overleg met stakeholders schreef in 2017 een LCRDM-werkgroep een notitie over evaluatie van onderzoeksdata-management die heeft gediend als input van een SEP-review-werkgroep van VSNU, KNAW en NWO.

Lees meer op de LCRDM wiki ...

Lees ook dit nieuwsbericht van april 2019: NWO nieuws ...

Ruimte voor ieders talent

collage van kleine afbeeldingen

Na het LCRDM werkgroepadvies (als een van meerdere stakeholders)  is het niet stil gebleven: op 13 november 2019 verscheen een position paper vanuit VSNU en andere organisaties over een nieuwe waardering van de onderzoeker en over een nieuw evaluatieprotocol.

ScienceGuide: "Een jaar geleden kondigden de VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan te gaan werken aan nieuwe wijzen van erkennen en waarderen. Vandaag presenteren zij, samen met de inmiddels aangesloten KNAW, het plan Ruimte voor ieders talent (ook in het Engels).

Het position paper is het resultaat van een jaar vol gesprekken en tientallen avonden op locatie met bestuurders en onderzoekers. (...)

Wat duidelijk wordt uit het document is dat uitstel niet geleid heeft tot afstel of verslapping. De partijen komen met een scherpe analyse en kondigen in totaal twaalf maatregelen aan. Deze moeten de aankomende jaren worden uitgevoerd op verschillende niveaus: van een nieuwe functiemix tot een nieuw evaluatieprotocol voor onderzoekseenheden."

Ruimte voor ieders talent 
(ook in het Engels)

Shades of Open

fragment van flyer over shades of open

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) met mogelijke variaties in de openstelling van data, alle acceptabel onder de A van FAIR.

Flyer

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

Essentials-cursus