Handreikingen: Financieel

Analyse: Knelpunten

afbeelding Knelpunten-analyse

Analyse

De financiële aspecten van onderzoeksdata zijn in de Roadmap van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) geïdentificeerd als één van de vraagstukken om op landelijk niveau aan te pakken. De LCRDM werkgroep Financiële aspecten (2016-2017) bestaande uit experts werkzaam binnen universiteiten en andere stakeholders binnen de levenswetenschappen en de lange termijn archivering heeft een analyse gemaakt van de voornaamste knelpunten die een duurzaam financieel kader voor het research datamanagementbeleid in de weg staan.

Zie ook de samenvattende poster.

Kosten bij RDM

afbeelding Kostentabel

Kostentabel

Inzicht in de werkelijke omvang van de kosten, kan ontstaan door naast een inhoudelijke
datamanagement-paragraaf ook minimale eisen te stellen aan de projectbegroting.

De High Level Expert Group van de European Open Science Cloud neemt 5% van het onderzoeksbudget als uitgangspunt voor de dekking van structurele kosten van goed datamanagement.

Essentials-cursus

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.