Handreikingen: Datamanagement

Reference card: 10 tips for writing a DMP

afbeelding met handreikingen en grijs

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) geeft 10 zaken om aan te denken bij het schrijven van een datamanagementplan.

Flyer

Aanpassen

Reference card: 10 topics for a good DMP template

afbeeldingen van flyers met bovenste grijs

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) geeft 10 zaken die in een effectief datamanagementplan aan de orde moeten komen.

Flyer

Aanpassen

Poster: DMP-eisen voor subsidie

afbeelding kop van DMP requirements poster

Een poster voor download en print, ook groot formaat.

Poster

Advies: Criteria voor een DMP-template

LCDRM-criteria

De eerder vermelde referentiekaart "DMP Topics" is gebaseerd op dit werkgroeprapport.

Advies

Advies: Online DMP tools

Advies voor online applicaties

Het rapport bespreekt een aantal online middelen voor het maken van een datamanagementplan en adviseert.

Advies

Poster: Kickstart RDM

afbeelding van kickstart posterfragment

De Hanzehogeschool maakte een voor iedereen herbruikbare poster (voor download en print) die een introductie van RDM kan begeleiden. 

Poster

Aanpassen (.ppt)

Shades of Open

fragment van flyer over shades of open

Langwerpige referentie-kaart (voor download en print) met mogelijke variaties in de openstelling van data, alle acceptabel onder de A van FAIR.

Flyer

Advies: DMP reviewer experiences

Report of survey

De eerder vermelde referentiekaart "DMP Schrijftips" is gebaseerd op dit rapport.

Advies

FAIR tools (demo)

Poster: HBO Vragenwijzer

afbeelding van fragement van HBO Vragenwijzer

Stel in iedere fase van onderzoek de juiste vragen. De vraagwijzer is als flyer of als dubbele poster te gebruiken.

Vraagwijzer

Flyer: FAIR checklist

fragment van FAIR checklist

Een A4 voor download en print.

Flyer

Lees meer over FAIR op de LCRDM wiki.

FAIR: De data moeten onder meer gevonden kunnen worden via catalogi of zoekmachines (Findable), regels voor toegang en gebruik moeten zijn gespecificeerd (Accesible), de data zouden liefst automatisch gevonden en ingebed moeten kunnen worden in andere data (Interoperable), de herkomst van de data moet duidelijk zijn en er moet van standaarden gebruik gemaakt zijn bij de dataweergave en in de metadata (Reusable).

Eigen bijdrage

Op het LCRDM-wikiplatform kun je eigen handreikingen toevoegen en ervaringen beschrijven.

Let ook op eventuele pitches voor kortlopende taakgroepen; je bijdrage in het kader van je eigen werkzaamheden wordt zeer op prijs gesteld. Meld je daartoe alvast aan voor de pool van experts.

Essentials-cursus