Gebruiksvoorwaarden

SURF stelt de op deze website getoonde informatie met zorg samen. SURF verstrekt via deze website louter informatie over producten en diensten die SURF en haar werkmaatschappijen aanbieden. SURF kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen.

SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. SURF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van SURF opgenomen informatie.

Klachten en opmerkingen

Voor klachten of opmerkingen kunt u mailen naar website@surf.nl.

Laatste wijziging op 30 mrt 2016