Enquête Datacuratienetwerk

Enquête Datacuratie

afbeelding van drie beeldschermen

Lcrdm.nl toont niet correct in MS browsers.

Dank aan de invullers. De survey is gesloten. De CURATE matrix staat nog open voor uw aanvullingen.

CURATE matrix

De LCRDM taakgroep Dutch Data Curation Network onderzoekt of datacuratie in Nederland gebaat is bij een lichtgewicht professioneel netwerk om kennis en ervaringen te delen. We gebruiken daarvoor het CURATE model van het Amerikaanse Data Curation Network.

Bij de laatste vraag van de survey was er de mogelijkheid om de CURATE matrix van de taakgroep aan te vullen. We doen een beroep op u om deze aangepaste versie van de Amerikaanse CURATE matrix in te vullen, om zo de dagelijkse praktijk van datacuratie in Nederland inzichtelijk te maken.

CURATE matrix

In het (gedeelde) document geeft u uw reacties in een nieuwe kolom.

Toelichting

afbeelding van groepje mensen

Onder datacuratie verstaan we de activiteiten van het managen van het gebruik van data vanaf het moment van creatie tot aan het veiligstellen van toegankelijkheid en hergebruik in de toekomst.

Voorbeelden van datacuratie variëren van het toekennen, verifiëren en verbeteren van metadata tot het checken van de mate van openheid en toegankelijkheid van bestanden. Onderzoekers, onderzoeksondersteuners en repositorymanagers voeren dit soort taken uit, in verschillende fasen van de research data life cycle. De LCRDM taakgroep Dutch Data Curation Network:

a) focust op de behoeften en praktische aanpak van onderzoeksondersteuners en repositorymanagers
b) is vooral geïnteresseerd in het proces vanaf het moment dat de dataset wordt voorbereid voor publicatie en er “iets met de data moet gebeuren”.

Deze enquête is opgezet om input te krijgen van relevante organisaties in Nederland die betrokken zijn bij datacuratie, om een indicatie te krijgen van de wenselijkheid om een datacuratienetwerk op te zetten in Nederland, en om input te krijgen voor het doel en de betekenis van een dergelijk netwerk.

Wat er volgt

afbeelding van laptop tablet pen

De antwoorden op deze enquête worden gebruikt door de LCRDM taakgroepleden voor hun adviesrapport, maar het rapport zelf zal geen informatie bevatten die te herleiden is tot specifieke personen.

Het rapport zal de huidige stand van zaken van datacuratie in Nederland beschrijven en geeft een advies over de haalbaarheid en wenselijkheid van het opzetten van een datacuratienetwerk in Nederland. De inventaris wordt beschikbaar gesteld op de LCRDM website en op ZENODO onder de CC BY licentie.

Als u deelneemt aan deze enquête geeft u toestemming voor het hierboven omschreven doel. Bij vragen of aanvullende opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de LCRDM taakgroep Inge Slouwerhof.

Taakgroep Datacuratienetwerk

Op de hoogte

Meld je aan voor de mailing list voor RDM specialisten:

RDM mailing list

Blijf up-to-date via Twitter:

LCRDM on Twitter