Networking day 4 February 2020: DCC

The first network day of 2020 was devoted to the NWO plan for the formation of DCCs. For this day, we collaborated with Wageningen University & Research.

foto van netwerkdag februari 2020 zaal van bovenaf

Position Paper Expertise-netwerk DCC NL:

Soon

Presentaties van de dag:

NWO - Investering (binnenkort)

WUR - Waardecreatie

UU - Organisatievorm

LEI - FAIR

NL eScience

GO FAIR

4 feb 2020 sprekers
4 feb 2020 welkom jongleer
4 feb 2020 Welkom LCRDM