Een Nederlands datacuratienetwerk

Nieuw rapport

afbeelding van voorzijde van rapport een een flaptekst

Het jongste taakgroep-rapport presenteert een overzicht van de huidige praktijk van datacuratie in Nederland, de resultaten van een enquête en aanbevelingen voor vervolgstappen. Een basisleesgids over het onderwerp datacuratie is terug te vinden in de bijlagen.

Nieuwsbericht

Rapport (ook via Handreikingen)

Toelichting

afbeelding bij tg datacuratie

Onder datacuratie verstaan we de activiteiten van het managen van het gebruik van data vanaf het moment van creatie tot aan het veiligstellen van toegankelijkheid en hergebruik in de toekomst.

Voorbeelden van datacuratie variëren van het toekennen, verifiëren en verbeteren van metadata tot het checken van de mate van openheid en toegankelijkheid van bestanden. Onderzoekers, onderzoeksondersteuners en repositorymanagers voeren dit soort taken uit, in verschillende fasen van de research data life cycle. De LCRDM taakgroep Dutch Data Curation Network:

a) focuste op de behoeften en praktische aanpak van onderzoeksondersteuners en repositorymanagers
b) was vooral geïnteresseerd in het proces vanaf het moment dat de dataset wordt voorbereid voor publicatie en er “iets met de data moet gebeuren”.

CURATED model

afbeelding van beschrijving van 7 stappen bij datacuratie

Bij de totstandkoming van dit rapport is gebruik gemaakt van een enquête en een aangepaste matrix van het Amerikaanse CURATE(D) model. Dank gaat uit naar de deelnemers aan de enquête en naar de mensen die het CURATE(D) model hebben ingevuld.

Download hier de matrix zoals deze was ingevuld ten tijde van de eindredactie van het rapport:

CURATE(D) matrix
   (met 10 instellingen)

We doen een beroep op u om ook deze aangepaste versie van de CURATE(D) matrix in te vullen, om zo de dagelijkse praktijk van datacuratie in Nederland inzichtelijk te maken:

CURATE(D) matrix (open)

In het (gedeelde) document geeft u uw reacties in een nieuwe kolom.

Taakgroep

Logos deelnemers DDCN taakgroep

Inge Slouwerhof (Radboud Universiteit), Mijke Jetten (Radboud Universiteit), Christina Elsenga (Rijksuniversiteit Groningen), Nynke de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam), Marjan Grootveld (DANS), Lena Karvovskaya (Universiteit Utrecht), Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed), Madeleine de Smaele (TUDelft), Richard Visscher (Hogeschool Inholland), Boudewijn van den Berg (LCRDM), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Met dank aan

Cynthia Hudson-Vitale (Pennsylvania State University, Data Curation Network), Lisa Johnston (University of Minnesota Libraries, Data Curation Network), Alastair Dunning (TU Delft, Liaison LCRDM adviesgroep)

Op de hoogte

Meld je aan voor de mailing list voor RDM specialisten:

RDM mailing list

Blijf up-to-date via Twitter:

LCRDM on Twitter